หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAQR Codeโรงพยาบาลเอกชน ฟันกำไรอื้อ พบตั้งแต่ 100-1,000% เช็กชื่อ 20 ยา ที่คนไทยใช้กันสูงสุด 

      เปิด 20 รายการยาที่คนไทยใช้มาก พบโรงพยาบาลเอกชนฟันกำไรอื้อ ขายแพงกว่าต้นทุนซื้อ และร้านขายยาทั่วไป ตั้งแต่ 100% จนถึงเกิน 1,000% เผยยายอดฮิตอย่างพาราเซตามอล ต้นทุนไม่กี่สตางค์ ขายเม็ดละ 1 บาทสูงสุด 22 บาท ระบุผลสำรวจพบโรงพยาบาลที่ขายถูกสุดมีหลากหลาย แต่ที่ขายแพงสุด มีเจ้าใหญ่นำโด่ง แถมเป็นโรงพยาบาลชื่อดัง  

         ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ได้ทำการตรวจสอบรายการยาในโรงพยาบาลเอกชน ที่ประชาชนใช้บ่อยจากเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th พบว่ามีจำนวนประมาณ 20 รายการ ได้แก่ พาราเซตามอล , ไอบิวพรอเฟน , ออเฟเนดรีน , เมเฟนามิค แอซิด , อะม็อกซีซิลลิน , รอกซิโทรมัยซิน , เดกซ์โทรเมทอร์แฟน , คาร์โบซิสเทอีน , บรอมเฮกซีน , เฟกโซเฟนาดีน , อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ , ดอมเพอริโดน , ไดออสเม็กไทต์ , กลูโคส , วิตามินรวมและแร่ธาตุ , โคลพิโดเกรล , ซิมวาสแตติน , อะทอร์วาสแตติน , ดอกซาโซซิน และเซเลโคซิบ โดยพบว่ามีต้นทุนซื้อมาต่ำมาก และขายในราคาสูงกว่าต้นทุนที่ซื้อมา และขายสูงกว่าราคาที่ร้านขายยาขายตั้งแต่ระดับ 100% จนถึงหลาย 100% และยาบางชนิดมีกำไรเกิน 1000%    

       ทั้งนี้ ในส่วนของยาพาราเซตามอล ซึ่งเป็นยาแก้ปวด ลดไข้ ยี่ห้อ Sara ต้นทุนซื้อเม็ดละ 0.16-0.86 บาท ราคาร้านขายยาเม็ดละ 1.2-1.3 บาท ราคาโรงพยาบาลเอกชน ต่ำสุด 1 บาท คือ รพ.รวมแพทย์ นครสวรรค์ และสูงสุด 12 บาท คือ รพ.ร่มฉัตร ยี่ห้อ Tylenol ต้นทุนซื้อ 0.16-8.00 บาท ราคาร้านขายยา 1.18-1.30 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุดรพ.เดอะซีเนียร์ 1 บาท สูงสุดรพ.สินแพทย์ 22 บาท และยี่ห้อ BAKAMOL ต้นทุนซื้อ 0.21-0.70 บาท ราคาร้านขายยา 1.2 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.จุรีเวช 2 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพ 14.30 บาท

       ยาไอบิวพรอเฟน ซึ่งเป็นยารักษาอาการปวด ลดไข้ และแก้อักเสบจากสาเหตุต่างๆ ยี่ห้อ HEIDI ต้นทุนเม็ดละ 0.28-2.15 บาท ราคาร้านขายยา 3 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.คริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 1 บาท สูงสุด รพ.มิชชั่น 28 บาท และยี่ห้อ DURAN ต้นทุนซื้อ 0.56-2.02 บาท ราคาร้านขายยา 3.50 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.รวมแพทย์หนองคาย 3 บาท สูงสุด รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 20 บาท

         ยาออเฟเนดรีน ซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาปวด ยี่ห้อ NORGESIC ต้นทุนซื้อ 0.45-3.98 บาท ราคาร้านขายยา 3.50-4.00 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ไทยจักษุ 5 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพ 42 บาท

                ยาเมเฟนามิค แอซิด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดประจำเดือน ต้นทุนซื้อ 0.86-4.42 บาท ราคาร้านขายยา 5.50-5.80 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 5 บาท สูงสุด รพ.สุขุมวิท 31 บาท

                ยาอะม็อกซีซิลลิน ซึ่งเป็นยาแก้ติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ยี่ห้อ AUGMENTIN ต้นทุนซื้อ 7.94-43 บาท ราคาร้านขายยา 30-30.70 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ 28 บาท สูงสุด รพ.อมตะเวชกรรม 250 บาท และยี่ห้อ AMOKSIKLAV ต้นทุนซื้อ 5.99-17.98 บาท ราคาร้านขายยา 20-25 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.เซนต์หลุยส์ 18 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพ 217 บาท

                ยารอกซิโทรมัยซิน ซึ่งเป็นยารักษาโรคหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัส ยี่ห้อ RULID ต้นทุนซื้อ 3.21-19.68 บาท ราคาร้านขายยา 21.50-24 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด กว๋องสิวมูลนิธิ 6 บาท สูงสุด รพ.เปาโล โชคชัย 4 82 บาท

                ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ซึ่งเป็นยาแก้ไอ ยี่ห้อ TERCO-D ต้นทุนซื้อ 0.68-5.00 บาท ราคาร้านขายยา 2-3 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.รวมแพทย์ทุ่งสง 3 บาท สูงสุด รพ.สิริโรจน์ 20 บาท

                ยาคาร์โบซิสเทอีน ซึ่งเป็นยาแก้ไอแบบมีเสมหะสำหรับรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ยี่ห้อ FLEMEX ต้นทุนซื้อ 1.08-4 บาท ราคาร้านขายยา 3.70-4 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.รวมแพทย์ทุ่งสง 5 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพภูเก็ต 37 บาท และยี่ห้อ FLUIFORT ต้นทุนซื้อ 47.54-199 บาท ราคาร้านขายยา 199-270 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ราชธานี 107 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพสมุย 633 บาท

                ยาบรอมเฮกซีน ซึ่งเป็นยาละลายเสมหะ ยี่ห้อ BISOLVON ต้นทุนซื้อ 2.61-4.45 บาท ราคาร้านขายยา 4.10-6.30 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 4.80 บาท สูงสุด รพ. สุขุมวิท 19.14 บาท

                ยาเฟกโซเฟนาดีน ซึ่งเป็นยาแก้แพ้ ลมพิษ ยี่ห้อ TELFAST ต้นทุนซื้อ 2.20-8.92 บทา ราคาร้านขายยา 10.30 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์) 12 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพตราด 58 บาท และยี่ห้อ FENAFEX ต้นทุนซื้อ 30.90-20.61 บาท ราคาร้านขายยา 15 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.เซนต์หลุยส์ 11 บาท สูงสุด รพ.รามคำแหง 68 บาท

                ยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นยาลดกรด แก้ปวดท้อง ยี่ห้อ ALGYCON ต้นทุนซื้อ 9.73-20 บาท ราคาร้านขายยา 20.83 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ประชารักษ์เวชการ 15 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพตราด 73 บาท และยี่ห้อ AIR-X ต้นทุนซื้อ 0.26-1.23 บาท ราคาร้านขายยา 1.70-1.80 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ภัทร-ธนบุรี 2 บาท สูงสุด รพ.วิภาราม สมุทรสาคร 19

                ยาดอมเพอริโดน ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ยี่ห้อ MOTILIUM-M ต้นทุนซื้อ 1-9 บาท ราคาร้านขายยา 4.80-5.00 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.เซนต์หลุยส์ 4.75 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพ สมุย 38 บาท

                ยาไดออสเม็กไทต์ ซึ่งเป็นยารักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันและรุนแรง ยี่ห้อ SMECTA ต้นทุนซื้อ 8-20 บาท ราคาร้านขายยา 15-16 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 18 บาท สูงสุด รพ.สุรินทร์รวมแพทย์ 381 บาท

                กลูโคส ซึ่งเป็นเกลือแร่ ยี่ห้อ OREDA R.O. ต้นทุนซื้อ 1-6 บาท ราคาร้านขายยา 4-7 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม 4 บาท สูงสุด รพ.วิภาราม 88 บาท

                วิตามินรวมและแร่ธาตุ ยี่ห้อ OBIMIN-AZ ต้นทุนซื้อ 1.55-4.28 บาท ราคาร้านขายยา 4.82 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน 4 บาท สูงสุด รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง 29 บาท

                ยาโคลพิโดเกรล ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยี่ห้อ PLAVIX ต้นทุนซื้อ 74.29-111.61 บาท ราคาร้านขายยา 146.30 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ชัยอรุณเวชการ 105 บาท สูงสุด รพ. กรุงเทพตราด 367 บาท

                ยาซิมวาสแตติน ซึ่งเป็นยาลดไขมันในเส้นเลือด ยี่ห้อ BESTATIN ต้นทุนซื้อ 0.40-10 บาท ราคาร้านขายยา 5 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.เซนต์หลุยส์ 2 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต 61 บาท

                ยาอะทอร์วาสแตติน ซึ่งเป็นยาลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ยี่ห้อ LIPITOR ต้นทุนซื้อ 28-61.41 บาท ราคาร้านขายยา 43 บาท ราคารพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.เทพากร 37.62 บาท สูงสุด รพ.สมิติเวชศรีราชา 194 บาท

                ยาดอกซาโซซิน ซึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือด ยี่ห้อ CARDURA ต้นทุนซื้อ 8.41-24 บาท ราคาร้านขายยา 16.50 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.ประชารักษ์เวชการ 22 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพจันทบุรี 68 บาท

                ยาเซเลโคซิบ ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบ บรรเทาปวดและบวม ยี่ห้อ CELEBREX ต้นทุนซื้อ 3.14-44 บาท ราคาร้านขายยา 29.5-39.5 บาท ราคา รพ.เอกชน ต่ำสุด รพ.มหาชัยพร้อมแพทย์ 28 บาท สูงสุด รพ.กรุงเทพสมุย 246 บาท 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!