หมวดหมู่: คลัง

1aaaDBOT ชิมช้อปใช้

กรมบัญชีกลาง 'เวิร์ค'ผู้ประกอบการแห่สมัครเข้าร่วมมาตรการ'ชิมช้อปใช้'ยอดพุ่ง เดินหน้าชี้แจงกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมทัพขยายผลไปยังร้านค้าอื่น

     กรมบัญชีกลาง ปลื้ม ยอดสมัครเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ของผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับกลยุทธ์การรับสมัคร เดินหน้าประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและร้านค้าในเขต กทม. หวังกระตุ้นการรับรู้และชี้แจงหลักเกณฑ์ ไขข้อสงสัยในทุกประเด็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ รองรับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน ที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวภายในประเทศ

       นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมเสวนา "คุณไม่กล้าปรับตัว หรือกลัวความเปลี่ยนแปลง" วิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ชิม-ช๊อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ณ ห้องประชุม Grand hall 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผ่านมาว่า กรมบัญชีกลางได้เดินหน้ารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยโทรศัพท์ประสานเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยตรง พร้อมทั้งจัดทีมหมอคลังทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ไปหาพร้อมกับรับสมัคร ณ สถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งจัดจุดรวมพลผู้ประกอบการ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ให้มาสมัคร ณ สถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ควบคู่กับการตั้งจุดรับสมัคร ณ กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด

      “วันนี้กรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย ได้มาตั้งจุดบริการรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าในงานเสวนา "คุณไม่กล้าปรับตัว หรือกลัวความเปลี่ยนแปลง" วิธีรับสมัครเข้าร่วมโครงการชิม-ช๊อป-ใช้ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมภัตตาหารไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสถานีวิทยุ Travel Radio Fm.104.5 MHz โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารเข้าร่วมเสวนาและสมัครเข้าร่วมมาตรการจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมเสวนาชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และไขข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการช่วยขยายผลและประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้ากลุ่มอื่นและประชาชนที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิรับเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย. 62 ให้รับรู้ เข้าใจ และสมัครเข้าร่วมมาตรการต่อไป” เพื่อท่องเที่ยภายในประเทศ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

      อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางมีความต้องการที่จะให้มีจำนวนร้านค้าเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อสินค้าและใช้บริการของประชาชนตามมาตรการฯ จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าให้มากขึ้น ซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครร้านค้าในวันที่ 20 ก.ย. 62 สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย.62 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด (รับสิทธิจำนวน 10 ล้านคนเท่านั้น) คุณสมบัติเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในวันละทะเบียน เลือกจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ จากนั้นดาวน์โหลดแอปฯ "เป๋าตัง" เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ และเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่เลือกภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMS ยืนยัน หากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลารัฐบาลจะตัดสิทธิทันที หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่หมด 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ 30 พ.ย. 62 จะถูกตัดวงเงินเป็น 0 บาท และเงื่อนไขที่ไม่ควรลืมคือต้องไปใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่มีแผ่นประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเท่านั้น 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!