หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

01 CFABABPrime Ministers

กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019)

     นายธีระยุทธ วานิชชัง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) โดยมีนายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าว

    ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   

       การจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในปีนี้เป็นปีที่  27  โดยผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวม 68 ราย จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 222 ราย ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!