หมวดหมู่: กรมศุลกากร

1AAA1g5กรมศลกากร

กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดผีเสื้อและแมลงสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต

     กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดผีเสื้อและแมลง ด้วงคีม บึ้ง แมงป่อง ด้วงดอกไม้ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า-ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 24 ตัว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ        

     ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร และนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ มุ่งเน้นการปราบปราม การลักลอบนำเข้า ส่งออก ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต

     นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 11.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กลุ่มงานวิจัยกีฎวิทยาและจุลวิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ด่านตรวจสัตวป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า

(ชุดเหยี่ยวดง) และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. ได้ร่วมกันไปเปิดตรวจและตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เลขที่ 111ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 หีบห่อ ที่ถูกส่งตีกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้นทางส่งจากที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ไม่ทราบชื่อผู้ส่ง และผู้รับ แต่พัสดุถูกตีกลับคืนถึง 29 M.1 T.dongjen A.phukamyao, Phayao 56000 Thailand

    ผลการตรวจสอบพบเป็นผีเสื้อ ด้วงคีม บึ้ง แมงป่อง ด้วงดอกไม้ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า-ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 24 ตัว            

         คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล ะพิจารณาแล้วพบว่าเป็นการกระทำผิด ดังนี้

         1. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามนำเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต

         2. เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 61 มาตรา 244, ประกอบมาตรา166 มาตรา 167 และมาตรา 252 ฐานนำของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือข้อห้าม

         คณะเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์ป่าดังกล่าว และมอบหมายให้ นายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้พนักงานสอบสวนติดตามหาผู้ที่ส่งออกแมลงของกลางดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!