หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 9ฟิทช์ คงอันดับเครดิต CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto

 

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 2 กันยายน 2562: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT และหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน (guaranteed bonds) ของ CIMBT Auto ที่ ‘AA-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

     สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

 

       ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

        ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ CIMBT โดยฟิทช์เชื่อว่า CIMBT น่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) ฟิทช์มองว่า CIMBT มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ CIMB เนื่องจากการที่ธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูง มีอำนาจควบคุมการบริหารงานในธนาคารลูกและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

      อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior short-term debt programme rating) ของ CIMBT ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคาร เนื่องจากการผิดชำระหนี้ของหุ้นกู้ที่ออกใต้โครงการเทียบเท่าการผิดชำระหนี้ของตัวธนาคารเอง

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน

               การได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข (unconditional) และไม่สามารถเพิกถอนได้ (irrevocable) จาก CIMB Thai Bank PCL (หรือ CIMBT) เป็นปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto ทั้งนี้ CIMBT ถือหุ้น 99.99% ใน CIMBT Auto

               ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

               ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ (หรือ CIMB Bank) ปรับตัวแย่ลงหรือหากธนาคารแม่ลดโอกาสในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคารลูก ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากธนาคารแม่มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกลงอย่างมาก หรือการชะลอการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและด้านการดำเนินงาน แก่ธนาคารลูก ในทางกลับกัน ฟิทช์อาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ปรับตัวดีขึ้นหรือหากธนาคารแม่เพิ่มโอกาสในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคารลูก

       อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ CIMBT จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน

        อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:

CIMBT:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AA-(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

CIMBT Auto:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกันคงอันดับที่ ‘AA-(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

Fitch Affirms CIMB Thai Bank at 'AA-(tha)'; Outlook Stable

     Fitch Ratings - Bangkok - 02 September 2019:

     Fitch Ratings has affirmed CIMB Thai Bank Public Company Limited's (CIMBT) National Long-Term Rating and the rating on its THB2 billion 2.44% notes due 2020 at 'AA-(tha)'. The Outlook is Stable. The notes are issued by CIMB Thai Auto Company Limited (CIMBT Auto) and are guaranteed unconditionally by CIMBT.

 

KEY RATING DRIVERS

       NATIONAL RATINGS AND SENIOR DEBT

       Fitch uses its institutional-support framework to rate CIMBT. The agency believes the bank would benefit from extraordinary support from its parent, CIMB Bank Berhad (CIMB). Fitch sees the Thai subsidiary as strategically important to the parent, which has a 94.8% stake in CIMBT, exercises management control and integrates the subsidiary closely with the group. The subsidiary also shares its parent's brand.

       The senior short-term debt programme rating is equalised with CIMBT's National Short-Term Rating, as Fitch would regard the default of any debt instrument under the programme as a default of the bank itself.

 

GUARANTEED DEBT

       CIMBT's unconditional and irrevocable guarantee on CIMBT Auto's bond drives the instrument's rating. CIMBT directly owns 99.99% of CIMBT Auto.

 

RATING SENSITIVITIES

NATIONAL RATINGS AND SENIOR DEBT

       Fitch would downgrade CIMBT's National Long-Term Rating if the credit profile of its parent was to deteriorate or if the parent bank was to lower its propensity to provide extraordinary support. This could happen if the parent significantly reduced its shareholding or withheld financial and operational commitments to its Thai subsidiary. Conversely, Fitch could take positive rating action if the parent was to demonstrate greater capacity or propensity to provide support, although we do not expect this to happen in the near term.

       The senior debt ratings of CIMBT are sensitive to changes in the bank's National Ratings.

 

GUARANTEED DEBT

       The rating on CIMBT Auto's guaranteed bond would be directly affected by changes in CIMBT's National Long-Term Rating.

Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+66 2 108 0163

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+66 2 108 0152

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

MEDIA CONTACTS

Leslie Tan

Singapore

+65 6796 7234

leslie.tan@thefitchgroup.com

Peter Hoflich

Singapore

+65 6796 7229

peter.hoflich@thefitchgroup.com

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!