หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 9ฟิทช์ คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

    ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 2 กันยายน 2562: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ BOCT ที่ ‘AAA(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT มีปัจจัยการพิจาณาอันดับเครดิตมาจากการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารแม่ ซึ่งคือ Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK; ‘A’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยฟิทช์เชื่อว่าโอกาสสูงมากที่ BOCT จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ฟิทช์มองว่า BOCT มีสถานะเป็นธนาคารลูกที่ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ BOCHK เนื่องจาก BOCT มีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของธนาคารแม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญในภูมิภาคนี้ แม้ BOCT จะเป็นมีขนาดเล็ก) อีกทั้งธนาคารแม่ยังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด (100%) ในธนาคารลูก และยังมีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด (integration) และธนาคารแม่ยังให้การสนับสนุนทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

               อันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม อย่างไรก็ตามฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ BOCT ในกรณีที่อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BOCHK ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local Currency IDR) ของประเทศไทยที่ ‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก ไม่ว่าจะด้วยการปรับลดอันดับเครดิตของ BOCHK หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย

      นอกจากนี้ อันดับเครดิตของ BOCT อาจถูกปรับลดอันดับ หากฟิทช์มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ BOCT ทั้งนี้กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหาก BOCHK ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BOCT ลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลงอย่างมาก โดยปัจจัยดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงอย่างมากของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุน

 

 

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

BOCT:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

 

Fitch Affirms Bank of China (Thai)'s Long-Term National Rating at 'AAA(tha)'; Outlook Stable

     Fitch Ratings - Bangkok - 02 September 2019:

       Fitch Ratings (Thailand) has today affirmed the National Long-Term Rating of Bank of China (Thai) Public Company Limited at 'AAA(tha)' and affirmed the National Short-Term Rating at 'F1+(tha)'. The Outlook is Stable.

 

KEY RATING DRIVERS

      BOCT's national ratings are based on institutional support from its parent Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK; A/Stable). Fitch believes that there is an extremely high probability that BOCT would receive extraordinary support from its parent, if needed. Fitch considers BOCT as a strategically important subsidiary of BOCHK because it supports the parent's franchise in south-east Asia (Thailand is a key market in the region, although BOCT is small), the full ownership by BOCHK, their name sharing, close integration and evidence of operational and financial support.

 

RATING SENSITIVITIES

    The National Ratings of BOCT are already at the top end of the scale and no rating upside is possible. Fitch, however, may downgrade the ratings of BOCT if BOCHK's Long-Term Foreign-Currency IDR falls below Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+'/Positive, either by a downgrade of BOCHK or an upgrade of Thailand.

     Also, BOCT's ratings could be downgraded if Fitch sees a change in the parent's propensity to provide extraordinary support to BOCT. This may occur if BOCHK significantly reduces its ownership or financial commitment, indicating a materially lower propensity to provide support.

            Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Primary Rating Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+66 2 108 0152

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini

Bangkok 10330

Secondary Rating Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+66 2 108 0163

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!