หมวดหมู่: ข่าวสังคม

33สมาคมประกนชวต

สมาคมประกันชีวิตไทยให้การต้อนรับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

        นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ให้การต้อนรับนายสุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ (รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ) หัวหน้าคณะสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำคณะนักยุทธศาสตร์ฯ จากโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ประจำปี 2562 เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการการเชื่องโยงของข้อมูลระบบประกันสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรูปแบบการ Claim ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศแบบครบวงจรต่อไป ณ ห้องประชุม 601 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2562

aom129

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!