หมวดหมู่: เกษตร

1.AAA A AAAcประภตร

ประภัตร ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เร่งเพิ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ย้ำเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ชาวนา

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่

      นายประภัตร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรได้ใช้ข้าวพันธุ์ดีของประเทศ มีพื้นที่ 74 ไร่ เขตรับผิดชอบ ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้ง 3 จังหวัดรวม 709,858 ไร่ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ผลิตข้าวพันธุ์ สปต1 และ กข-แม่โจ้2 รวม 2,568.475 ตัน หรือร้อยละ 85.62 ตัน (จากเป้าหมาย 3,000 ตัน) นอกจากนี้มียังรับผิดชอบศูนย์ข้าวชุมชนอีก 21 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดลำพูน 9 ศูนย์ โดยในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการเร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 85,000 ตัน เพิ่มเป็น 200,000 ตัน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย อีกทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีได้สะดวก สบาย ลดต้นทุน เพื่อยกระดับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นและให้เกษตรกรได้ตระหนักว่าหากจะซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้นึกถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นลำดับแรก

       “ศูนย์แห่งนี้มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นต้องทำให้ชาวนามีความมั่นใจในเมล็ดพันธุ์ โดยต้องเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีในประเทศให้ผลิตได้มากที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีสนับสนุนทั้งด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการผลิต อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำก็พร้อมสนับสนุนขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร หากทำได้สำเร็จจะช่วยชาวนาหลายล้านคนให้พ้นความยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในการนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าว

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!