หมวดหมู่: เกษตร

1AAA1 g

รมว.กษ. ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อนฯ จ.ขอนแก่น

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้ทำการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจัดทำฝนหลวงในพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการพัฒนาบึงแก่งน้ำต้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

.     ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำน้ำชี มักจะประสบกับปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ และในช่วงฤดูแล้งราษฎรก็เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำให้กับพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดโครงการแก้มลิงบึงแก่นน้ำต้อนขึ้น ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นทำนบดินยาว 1.25 กิโลเมตร พื้นที่รวมประมาณ 6,196 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 5,100 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,502 ครัวเรือน

        ด้าน นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จะดำเนินการขุดลอกพื้นที่ประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร และทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมทั้งสถานีสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ซึ่งสามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้กว่า 40,000 ไร่ นับว่าโครงการดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ำและเก็บกักน้ำที่สำคัญของลำน้ำชี เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎร ทั้งยังเก็บกักน้ำไว้สำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตร

      ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. พบปะราษฎรที่มาคอยให้การต้อนรับในพื้นที่ พร้อมทั้งย้ำให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานแบบบูรณาการณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยทำงานเชิงรุก เดินหน้าเข้าช่วยเหลือราษฎร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!