หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAF8YEN D

พาณิชย์ ช่วย SMEs โกอินเตอร์ ใช้เครือข่าย YEN-D นำสินค้าขายตลาดอาเซียน

     กรมการค้าต่างประเทศลงนาม MOU กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าใช้เครือข่ายผู้ประกอบการ YEN-D ที่มีอยู่กว่า 1,400 รายใน 6 ประเทศอาเซียน ช่วยผลักดันสินค้า SMEs ของไทยออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก

       นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้มีโอกาสในการออกไปทำตลาดต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการ YEN-D ที่กรมฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยในปัจจุบัน มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEN-D ทั้งไทยและอาเซียน มีสมาชิกอยู่กว่า 1,400 ราย ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยเหลือ SMEs ไทยได้

      “กรมฯ จะใช้เครือข่ายของผู้ประกอบการ YEN-D เข้ามาช่วยเหลือ SMEs ในการนำสินค้าจาก SMEs ออกไปขยายตลาดในอาเซียนที่ปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้ โดยจะช่วยเชื่อมโยงให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจ YEN-D ซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจไทย หรือนักธุรกิจ YEN-D จากอาเซียน กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า และผลักดันสินค้า SMEs ออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกต่อไป”

     ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เครือข่ายสมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้แก่ สมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 70 กลุ่ม มีสมาชิกร้านค้ากว่า 15,000 รายทั่วประเทศ

     นายอดุลย์ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อติดปีกให้กับ SMEs ของไทย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการและศักยภาพของบุคลากรให้สอดรับการกับการค้ายุคใหม่ การส่งเสริมการค้าและมาตรฐานการส่งออกสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และขยายการค้าการลงทุนระหว่าง SMEs ระหว่างไทยกับต่างประเทศ และการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์และปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันกับต่างประเทศ เป็นต้น

     ส่วนแผนการจัดทำโครงการ YEN-D ในปี 2563 กรมฯ จะจัดโครงการ YEN-D Plus ระหว่างไทยกับอินเดีย เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะจัดรุ่นไทยอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพิ่มเติมอีก และยังจะจัดโครงการ YEN-D Frontier และ YEN-D Reunion ด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!