หมวดหมู่: ข่าวสังคม

EXIM สนเชอแฟรนไชส

EXIM BANK จัดงานสัมมนาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยพร้อมเปิดบริการใหม่ ‘สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ไทย/เชนไทย’

       นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ (ที่ 3 จากขวา) รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดงานสัมมนา ‘พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล’ จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อนำเสนอโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และบริการใหม่ของ EXIM BANK ‘สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์ไทย/เชนไทย (Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers)’ เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาวที่มีระยะเวลากู้ยืมไม่เกินระยะเวลาของสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์/เชน เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

EXIM Thailand Holds a Seminar to Support Expansion of Thai Franchises and Launches ‘Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers’

        Mr.Pisit Serewiwattana (center), President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mrs. Lalida Jivanantapravat (third right), Deputy Director-General of Department of Business Development (DBD), Ministry of Commerce, presided over ‘Thai Franchises To Global’ seminar co-organized by EXIM Thailand and DBD highlighting Thai entrepreneurs’ opportunities to engage in international franchise businesses, especially in CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) at Anantara Siam Bangkok Hotel on August 28, 2019. EXIM Thailand also launched “Loan for Thai Franchise/Thai Chain Buyers”, a long-term credit facility, with a repayment period not exceeding that of the respective franchising/chain agreement, to serve Thai or foreign entrepreneurs wishing to run Thai franchise business overseas or engage Thai chains to operate their business overseas.

aom548

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!