หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBCGวรศกด มอบสถาบนอญมณฯ

วีรศักดิ์ มอบสถาบันอัญมณีฯ พัฒนาช่างฝีมือ หวังรักษาภูมิปัญญาการผลิตเครื่องประดับท้องถิ่น

     วีรศักดิ์ มอบหมายสถาบันอัญมณีฯ เดินหน้ายกระดับช่างฝีมือท้องถิ่น หวังให้ภูมิปัญญาในการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเป็นอัตลักษณ์ยังคงอยู่คู่สังคมไทย และป้องกันปัญหาสมองไหล ถูกซื้อตัว เผยให้ทำควบคู่ไปกับการยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่  

      นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ว่า ได้สั่งการให้จีไอทีช่วยยกระดับและพัฒนาช่างฝีมือที่ผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้หภูมิปัญญาในการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับยังคงอยู่ และไม่หายไปจากสังคมไทย เพราะหากช่วยให้ช่างเหล่านี้ มีงานหรือมีตลาดรองรับ ก็จะไม่เคลื่อนย้ายออกไปทำงานที่อื่น หรือออกไปทำงานในต่างประเทศ จากการที่ปัจจุบันมีกลุ่มทุนต่างชาติต้องการซื้อตัวช่างเครื่องประดับไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่างไทยมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ

     “การรักษาช่างฝีมือให้คงอยู่ในท้องถิ่นหรือในชุมชน จะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับท้องถิ่น ด้วยการปรับรูปแบบสินค้าให้มีความสวยงาม มีความร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทองโบราณ ของจังหวัดสุโขทัย ที่รูปแบบดั้งเดิมอาจไม่เหมาะกับการสวมใส่ แต่ถ้าปรับรูปแบบให้มีความทันสมัย ก็จะขยายตลาดได้กว้างขึ้น และเมื่อขยายตลาดได้กว้างขึ้น ก็จะทำให้ช่างฝีมือ มีงานทำ และเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนได้”นายวีรศักดิ์กล่าว

     นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ยังได้มอบหมายให้จีไอทีเดินหน้าผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณีของโลก เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการค้าพลอยสี ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการเติบโตได้เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทำรายได้จากการส่งออกเข้าประเทศเป็นอันดับ 3 รองจากอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

       นอกจากนี้ ได้ขอให้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขด้วย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!