หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBสมารทโชวหวย

'วีรศักดิ์'สั่งลุย ปั้น 'สมาร์ทโชวห่วย' สร้างความเข้มแข็ง SMEs ใช้อีคอมเมิร์ซเพิ่มโอกาสค้าขาย

     'วีรศักดิ์'ถกผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ย้ำเดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลุยช่วยร้านค้าปลีกรายย่อยเป็น ‘สมาร์ทโชวห่วย’ เล็งลงพื้นที่รับฟังปัญหา ปรับปรุงฐานข้อมูลร้านค้าทั้งระบบใหม่ ก่อนส่งทีมเข้าไปช่วยพัฒนา พร้อมให้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ Startup , SMEs , OTOP , แฟรนไชส์ ผลักดันใช้อีคอมเมิร์ซเพิ่มโอกาสค้าขาย และส่งเสริมธุรกิจบริการ

     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้ประชุมหารือทิศทางการทำงานร่วมกับผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ย้ำภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย หรือโชวห่วย ที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีความสำคัญ เพราะถือเป็นเสน่ห์ของธุรกิจไทยและกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทำให้เงินหมุนเวียนในระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยขอให้เร่งปรับภาพลักษณ์จากโชวห่วยแบบดั้งเดิมไปสู่สมาร์ทโชวห่วย ให้เหมือนร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) สมัยใหม่ ที่ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการร้าน การทำบัญชีที่มีระบบ การออกแบบร้านค้า ชั้นวางสินค้าให้สะดวกต่อการซื้อ และสวยงามน่าเข้า

      ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า เบื้องต้นจะมีการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนร้านค้าโชวห่วยที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านใหม่ และลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของร้านโชวห่วยโดยตรง จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดตามข้อจำกัดและความต้องการของแต่ละพื้นที่ จากนั้น จะร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนาร้านโชวห่วย ทั้งด้านการให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจ การสนับสนุนโปรแกรมที่ใช้ในร้านค้า

       สำหรับ การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ Startup, ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs), ผู้ผลิตสินค้า OTOP และแฟรนไชส์ ขอให้เร่งผลักดันให้ใช้กลไกด้าน Digital Economy , Bio Economy , Green Economy , Sharing Economy และ Creative Economy ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่มาปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต

      นอกจากนี้ ให้ช่วยขยายช่องทางการตลาด โดยมุ่งการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นเครื่องมือสร้างและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ SMEs มีโอกาสแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น และการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการให้มีมาตรฐานสากล เช่น สปา , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างมาก และสามารถออกไปทำตลาดต่างประเทศได้ ตลอดจนสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่เน้นการสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อทำให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการเดินทางไปหารือกับผู้บริหาร นายวีรศักดิ์ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฯ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการใช้บริการของประชาชนจากส่วนให้บริการข้อมูลและจดทะเบียนธุรกิจ ณ ชั้น 3-4 พร้อมกับพูดคุยเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการใช้บริการของกรมฯ โดยได้ยืนยันกับผู้ใช้บริการว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเน้นความความสะดวก รวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ธุรกิจได้ทันสถานการณ์ และแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!