หมวดหมู่: เศรษฐกิจทั่วไป

08505 ปชป

 

ทีมเศรษฐกิจ ทันสมัย ประเมินผลงาน 2 เดือน แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ

ชูลานสกาโมเดล 20 วัน ดันยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซกว่าสองแสนกิโล ลดอำนาจพ่อค้าคนกลาง

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย โดยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมแถลงข่าวประเมินผลงานรอบ 2 เดือนหลังเปิดตัวทีมพบงานคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ลานสกาโมเดล” การขายมังคุดลานสกา จากจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านอีคอมเมิร์ซ www.thailandpostmart.com เพียง 20 วัน สามารถดันยอดขายได้กว่าสองแสนกิโลกรัม ช่วยลดอำนาจต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง และจะนำไปเป็นโมเดลในการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ชนิดอื่นๆ

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการจัดระบบการสั่งซื้อมังคุดลานสกาผ่านออนไลน์ โดยได้ทำเริ่มต้นทำแคมเปญตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในราคาสั่งซื้อ 399 บาท/10 กิโลกรัม เพื่อเป็นมาตรการระยะสั้นในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยการช่วยพยุงราคาให้กับเกษตรกรและกระตุ้นความต้องการซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนกระทั่งถึงวันที่ 22 สิงหาคม ได้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก และมีรายงานจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ว่าราคามังคุดในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปริมาณผลผลิตเริ่มน้อยลง จึงต้องปิดระบบการสั่งซื้อมังคุดผ่านออนไลน์ เพื่อให้ราคาของมังคุดสะท้อนกลไกและเป็นไปตามสภาวะตลาดที่แท้จริง

“ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกสามประสานของพรรคประชาธิปัตย์ คือหนึ่ง ส.ส. หรืออดีต ส.ส.ในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ในการสะทัอนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สองกลไก-ของสภาฯ ที่จะนำปัญหาต่างๆ ไปเป็นข้อหารือหรืออภิปรายในสภา และสามกลไกของรัฐมนตรีของพรรคที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีทีมเศรษฐกิจทันสมัย เป็นอีกหนึ่งกลไกในการทำงานสอดประสานกับกลไกทั้งสามส่วน เพื่อนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจ ทันสมัยไปปรับใช้ให้ตอบโจทย์ความต้องการ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประขาธิปัตย์ในครั้งนี้มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”นางดรุณวรรณ กล่าว

โดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย ยังได้กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ได้จากลานสกาโมเดลจะนำไปเป็นแนวทางการวางแผนการขายสำหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ ในอนาคตโดยเฉพาะผลไม้ ที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติก่อนที่ฤดูกาลจะมาถึงเพื่อช่วยแก้ปัญหาในระยะยาว โดยจำเป็นต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมด้วย ที่สำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการสื่อสารเรื่องราวของสินค้าที่มีความโดดเด่น (Brand Story) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทางทีมมีแผนที่จะทำความร่วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลไม้แต่ละชนิด ให้สะดวกต่อการขนส่งของผู้ขายและมีการออกแบบที่ทำให้สินค้ามีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถขายตัวเองได้ง่ายขึ้น

“ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ลานสกาโมเดลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวน สิ่งที่ท่านได้ริเริ่มโดยการทำ MOU กับภาคส่วนต่างๆ ทำให้เราได้นำมาต่อยอดการทำงานได้เป็นอย่างดี “ลานสกาโมเดล” เป็นความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซมาช่วยเกษตรกรไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และถือเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการขาย ทั้งนี้เราจะนำข้อมูลที่ได้จากโมเดลนี้ไปวิเคราะห์ในรูปแบบ Big Data Analytics เพื่อวางระบบในการขายสินค้าตัวอื่นๆ ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทีมจะมีการเข้าไปให้ความรู้ ทำเทรนนิ่งเรื่องการทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาสินค้าให้เป็นแบบพรีเมียม รวมถึงการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ที่ถือเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของทีม” นายปริญญ์ กล่าว

โดยในงานแถลงข่าวดังกล่าว นายปริญญ์ยังได้กล่าวเสริมถึงงานส่วนอื่นๆ ที่ได้มีการริเริ่มวางแนวคิด อาทิ การนำแนวคิด Sharing Economy มาใช้กับระบบการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ประสบปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรและเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วย รวมถึงการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดปัตตานีที่อยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในระยะอันใกล้นี้

 

AO08505

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!