หมวดหมู่: เกษตร

1.AAA ABsp

SP Smartplants ที่ปรึกษาเกษตรยุคใหม่'ดีป้า' ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หนุนเกษตรกร 'ทำน้อย ได้มาก'

     ปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ และเมื่อฤดูฝนได้เดินทางมาเยือน นั่นคือ สัญญานการเริ่มต้นเพาะปลูก คำถามสำคัญคือจะมีตัวช่วยอะไรที่เกษตรกรจะ 'ทำน้อย ได้มาก'? วันนี้ เรามีคำตอบและเรื่องราวดีๆ มาฝากกัน

      ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้ความเห็นว่า ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เกษตรกรจึงจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูก เพื่อยกระดับเกษตรกรและคุณภาพของผลผลิตให้ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งการหาผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมา ดีป้าได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผ่านทุนสนับสนุนในโครงการ depa Digital Startup Fund ระยะการก่อตั้งธุรกิจ (S2)นั่นคือ 'SP Smartplants'

     SP Smartplants คือ ที่ปรึกษาด้านการเกษตรในรูปแบบ Smart Farm ที่นำ IoT มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการแปลงปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด ด้วยระบบควบคุมสภาพแวดล้อม สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!