หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABaตออายใบทะเบยนผสงออก

ผลสำเร็จเกินคาด! งาน Matching YEN-D LIMEC กรุงย่างกุ้ง

     กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทย-เมียนมา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEN-D Frontier รุ่น LIMEC (ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว) ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ซึ่งภายในงานมีการจับคู่ธุรกิจมากกว่า 60 คู่มูลค่ากว่า 260 ล้านบาท และคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2563

    นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดงาน “Business Matching Series 2019” ณ โรงแรม Sedona กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักธุรกิจรุ่นใหม่จากโครงการ YEN-D ของไทยและเมียนมา รวมทั้งเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ซึ่งภายในงานมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้า กิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีการจับคู่ธุรกิจมากกว่า 60 คู่ สำหรับธุรกิจที่มีการทำการซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร แพ็คเกจจิ้ง และอุตสาหกรรมอาหาร ก่อให้เกิดตัวเลขในการซื้อขายกันทันทีมูลค่ากว่า 260 ล้านบาท และคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2563

      นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมและเจรจาส่งเสริมการค้าในประเทศเมียนมาแล้ว ยังจะมีการส่งเสริมทางการค้าเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีการผลักดันให้ธุรกิจของไทยสามารถขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้กับภาคเอกชนของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าในภาพรวมของประเทศ

       ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประชากรมีกำลังซื้อและรายได้ต่อหัวสูง และสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคง นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะจัดคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยเดินทางเพื่อจัดงาน “Business Matching Series 2019”กับนักธุรกิจของประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ภายในเดือนกันยายน 2562

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการ YEN-D กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทรศัพท์ 02-547-4729 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!