หมวดหมู่: พลังงาน

1.acAAหนสฟพ

เริ่มแล้ว! โครงการ 'โซลาร์ภาคประชาชน' ผลิตไฟฟ้าใช้เอง หากเหลือสามารถขายต่อได้  ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีพลังงานสะอาดใช้อย่างยั่งยืน

    ฤดูร้อนที่ผ่านมาหลายคนลงความเห็นตรงกันว่าเป็นอีกปีที่ร้อนสุดๆ แทบทุกบ้านต้องเปิดพัดลม แอร์ตลอดเวลา ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะร้อนเพิ่มขึ้นในทุกปี

     แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ได้เอง และไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสามารถขายต่อได้ กับโครงการ "โซลาร์ภาคประชาชน"

      ทีมงานไทยคู่ฟ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับ น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยกล่าวว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงานสะอาดในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากประชาชนจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือที่เรียกกันว่า โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ยังสามารถนำไปขายต่อให้การไฟฟ้าได้อีก และยังเป็นการช่วยลดช่วงพีค (Peak) หรือการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศได้อีกด้วย

      โดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1) และมีกำลังผลิตไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อครัวเรือน และมีอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 1 บาท 68 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี

      เมื่อถามว่าโครงการนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการติดตั้งแผงโซลาร์ ทำแล้วจะคุ้มทุนหรือไม่ และผู้ที่สนใจต้องคำนึงถึงในเรื่องใดบ้าง?

      ต้นทุนติดตั้งแผงโซลาร์ทุกวันนี้ถูกลงจากอดีตไปมาก อยู่ที่ราว 35,000-40,000 บาท/กิโลวัตต์ ซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ 4-5 กิโลวัตต์ จึงต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 200,000 บาท ส่วนจะคุ้มค่ามากหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้านว่าใช้มากน้อยเพียงใด

      แต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดคือ เมื่อเราสามารถผลิตไฟฟ้ามาใช้ จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟได้อย่างแน่นอน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ราคาประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย และหากเหลือใช้ก็สามารถขายให้การไฟฟ้าได้ โดยจะรับซื้อในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย

       เช่น ผลิตไฟฟ้าได้ 100 หน่วย ใช้จริงเพียง 80 หน่วย (80x3.80 = 304) จะประหยัดค่าไฟที่ต้องจ่าย 304 บาท และสามารถขายไฟส่วนที่เหลือ 20 หน่วยได้

      ดังนั้น โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจึงเน้นสนับสนุนให้มีการติดตั้งเพื่อใช้เองเป็นลำดับแรก และหากมีไฟฟ้าเหลือค่อยขายเข้าระบบ จึงถือเป็นผลพลอยได้ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น

     ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2207 3599 หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน http://solar.erc.or.th/solar62/index.html

และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามเขตต่าง ๆ ดังนี้

ผู้อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงให้ลงทะเบียนที่ https://spv.mea.or.th

และสำหรับในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://ppim.pea.co.th

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2562

----------------------

ภาพ / ข่าว : กลุ่มสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!