หมวดหมู่: บทวิเคราะห์
TRINITengJa : บล.ทรีนีตี้
 
เต็งจ๋า 1    
ORI ( 8.35  บาท)
    
STOPLOSS        
8.0 บาท
 
TAKE PROFIT        
8.6 +/- บาท
 
เต็งจ๋า2    
JAS  ( 6.7 บาท)
    
STOPLOSS        
6.45  บาท
 
TAKE PROFIT        
 6.95 +/- บาท
 
นักวิเคราะห์: กมลชัย พลอินทวงษ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 018239
Tel. (662) 088 9100 ต่อ 9341
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!