หมวดหมู่: ข่าวสังคม

Opening R สวทชCheewa Hackathon 2019

สวทช. กระทรวงการอุดมฯ ร่วมกับ สอศ. กระทรวงศึกษาฯ จัดแข่งขัน ‘R Cheewa Hackathon 2019’

เฟ้นหานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เสริมความเข้มแข็ง EEC

       คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. และ KBTG เปิดงานการประกวดแข่งขันโครงการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร ‘R Cheewa Hackathon 2019’ สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC ภายใต้หัวข้อ Smart Farm, Smart Home, Smart Factory ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดโดย สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อประยุกต์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเชี่ยวชาญในการ Coding และ IoT เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรมืออาชีพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ (20 ส.ค. 62) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

จากภาพซ้ายไปขวา

1. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

2. ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Principle Visonary Architect, KBTG Lab

3. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

4. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

aom411

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!