หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ITรบCMMI 190712 0032

9 บริษัทกลุ่มสามารถ ผ่าน Re-Appraisal CMMI  ครั้งที่ 4 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าผ่านมาตรฐานยกกลุ่ม

       กลุ่มบริษัทสามารถผู้นำในด้านเทคโนโลยีครบวงจร นำ 9 บริษัทในเครือ ผ่าน Re-Appraisal CMMI  ครั้งที่4  ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Maturity Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ตั้งเป้าพัฒนาทุกบริษัทให้ได้รับมาตรฐานนี้  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นกับองค์กรในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปในทางเดียวกัน มีกรอบการทำงานชัดเจน และผลงานที่ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

       นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนรับมอบ ใบรับรองมาตรฐาน Re-Appraisal  CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี จาก บริษัท ISEM จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CMMI Institute ให้เป็นผู้ประเมิน )  ซึ่งทั้ง 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน),บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด(มหาชน),บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด(มหาชน), บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด, บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด, บริษัท พอสเน็ท จำกัด,บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด,บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด, และ บริษัท สามารถเอ็ดเทค จำกัด

       โดยทั้ง 9 บริษัทได้นำเอามาตรฐาน CMMI มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท ช่วยให้บริษัทมีกระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการตรวจสอบได้ง่ายและสมบูรณ์ ลดการทำงานซ้ำซ้อน และประมาณการได้แม่นยำมากขึ้น สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น จากลูกค้า ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ว่าบริษัทสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกราย

       ซึ่งการ Re-Appraisal CMMI ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4  ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ที่ช่วยเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานด้านระบบการทำงานและการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล  และยังตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการเทคโนโลยีครบวงจรอย่างแท้จริง 

แม้จะผ่านมาตรฐาน CMMI  แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นทำมาตรฐานซอฟต์แวร์ และมาตรฐานทางด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐาน ISO 27001:2013 และล่าสุดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS เวอร์ชันล่าสุด ด้านให้บริการระบบเครื่องรูดบัตรเครดิตรายแรกของไทย ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะ การันตีได้ว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

aom404

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!