หมวดหมู่: ข่าวสังคม

55สมาคมวศวกตตคณอาวโสดเดน ครงท 7

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 วิศวจุฬากิตติคุณดีเด่นและวิศวจุฬาดีเด่น

       สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ       วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น  ครั้งที่ 7โดยได้รับเกียรติจาก นายพละ สุขเวช ( แถวยืนที่ 2 จากขวา)  อดีตผู้ว่า

การ ปตท. เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง  เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติประสบความสำเร็จในการทำงาน และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

เรียงจากซ้ายไปขวา แถวนั่ง

  1. 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนา  ธรรมมงคล  อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. 2)ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรวย บุญยุบล  อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. 3)คุณสมพงศ์  นครศรี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
  4. aom346

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!