หมวดหมู่: ข่าวสังคม

34มจธ

มจธ. จับมือกับ NACHI บ.หุ่นยนต์ชั้นนำระดับโลก ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกับบริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำระดับโลกจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและพัฒนานักบูรณาการผลิตเพื่อ SMEs ของไทย

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (Nachi Technology (Thailand) Co.,Ltd.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์)

       รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า บริษัท นาชิ เทคโน

โลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่อยู่ภายในอาคารเคเอกซ์ มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ การควบคุม และสั่งการหุ่นยนต์ โดยใช้สถานการณ์จริงจากผู้ประกอบการจำลองการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการก่อนตัดสินใจลงทุน พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญและนักบูรณาการการผลิตที่ผ่านการอบรมร่วมให้คำปรึกษา

       Mr. Akira Takarajima Vice President Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd. กล่าวว่า บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 90 ปี มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และพัฒนาทักษะความรู้ของนักบูรณาการการผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น

aom322

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!