หมวดหมู่: ข่าวสังคม

bบโอไอใหขอมลสงเสรมการลงทนญปน

บีโอไอให้ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนญี่ปุ่น

       เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวบงกช อนุโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมคณะ ร่วมบรรยายให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและข้อแนะนำในการปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในงานสัมมนา ‘All Executives Need to Know about BOI’ จัดโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

aom191

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!