หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SGPศภชยSGP โชว์งบครึ่งปีแรกรายได้โต 8.74% และมีกำไร 433 ลบ.

บอร์ดใจดีอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บ./หุ้น เอาใจผู้ถือหุ้น

สยามแก๊สฯ เผยผลงานครึ่งปีมีรายได้ 34,337.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,761.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.74% จากธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรครึ่งปีแรก 433.35 ล้านบาท ลดลง 49.99% เหตุจากราคา LPG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงถึง 105 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมิถุนายนตามทิศทางของราคาน้ำมัน และจากความกังวลในเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น ตอกย้ำการเป็นหุ้นจ่ายปันผลสม่ำเสมอ แย้มผลงานครึ่งปีหลัง 2562 คาดว่าแนวโน้มจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เหตุเข้าสู่ไฮซีซันของธุรกิจ มั่นใจปีนี้ยอดขายได้ตามเป้าที่ 3.8  ล้านตัน

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 433.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 866.48 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิลดลงจำนวน 433.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.99 

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จากการขนส่ง และการให้บริการเป็นจำนวนเงิน 34,337.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,761.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.74 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 31,575.89 ล้านบาท สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.14 ล้านตัน เป็น 1.36 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นสำหรับงวด 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 1,310.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.82 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,523.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.82 หรือลดลงร้อยละ 13.97 สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPGในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ซึ่งมีผลต่อต้นทุนของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในการจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่จะเกษียณอายุ และการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183.78 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจอย่างสม่ำเสมอ และตอกย้ำความเชื่อมั่นแผนการเติบโตของบริษัทฯ

“แนวโน้มครึ่งปีหลังของปี 2562 คาดว่าผลประกอบการจะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายและรายได้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 10% โดยคาดว่ายอดขายก๊าซ LPG จะเข้าเป้าที่ 3.8 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.4 ล้านตัน ขณะที่รายได้คาดจะอยู่ที่ระดับ 75,000 ล้านสำหรับงบลงทุนในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 2,000 ล้านบาท จะเริ่มทยอยใช้ในครึ่งปีหลังนี้ โดยใช้ซื้อเรือลำใหญ่ ขนาด 45,000 ตัน และเรือลำเล็ก ขนาด 5,000 ตัน และใช้ในการลงทุนเพื่อซื้อกิจการในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจในประเทศ อินโดนีเซีย ลาว บังคลาเทศ เพื่อเข้าไปขยายธุรกิจทั้งคลัง และโรงอัดบรรจุ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ขณะที่คลังก๊าซแอลพีจีในประเทศเมียนมานั้นอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

 

AO08197

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!