หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ktbktb

KTBGS รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น

         คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ชุดขาว) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับคัดเลือกด้านสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ลูกจ้างตั้งแต่  500 คนขึ้นไป จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิดหลัก ‘แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ’ โดยเข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

aom211

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!