หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

08151ครัวเรือนกังวลเศรษฐกิจไทย ฉุดดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ก.ค. 62 ร่วง...สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 66 เดือน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ค. 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 41.5 ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 66 เดือน จากความกังวลในทุกมิติเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ค่าใช้จ่าย รวมถึงภาระหนี้สินของครัวเรือน

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนก.ค. 2562 ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในปัจจุบัน มาอยู่ที่ระดับ 43.9 จากความกังวลของครัวเรือนต่อภาระหนี้สินในอนาคตเป็นสำคัญ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 จะเผชิญโจทย์ที่ท้าทายและยากลำบากมากขึ้นหลังผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยตามภาวะเศรษฐกิจโลกค่อยๆ ส่งผลไปสู่ภาคเศรษฐกิจจริงอย่างภาคการผลิตและการจ้างงานภายในประเทศในขณะที่ภาคเกษตรกรรมยังต้องติดตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดหลังเก็บเกี่ยวในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 3/2562 โดยคาดว่าจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากสภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในระดับต่ำช่วงฤดูเพาะปลูก อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่คาดว่าจะเปิดเผยออกมาเร็วๆ นี้ ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562

Download

 

 

อ่านฉบับเต็ม

 

AO08151

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!