หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1aacibank

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการ 'ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์...เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก'

    ด้วยปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาตามโบราณราชประเพณี

      นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่าเนื่องในโอกาสดังกล่าว ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ตรงกับเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ เดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดโครงการ ‘ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์...เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

     โดยในโครงการข้างต้นนี้จะจัดขึ้นใน 7 พื้นที่ พื้นที่แรกคือ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพฯ (ซึ่งเป็นการจัดงานในวันนี้) และจะจัดครั้งต่อไปที่ มัสยิดกลาง จ.กระบี่ มัสยิดกลาง จ.นราธิวาส มัสยิดกลาง จ.ยะลา มัสยิดกลางหรือมัสยิดมัมบัง จ.สตูล มัสยิดกลางจ.ปัตตานี และ มัสยิดกลาง จ.สงขลา ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่

     1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย

     2.การจัดเลี้ยงละศีลอด โดยก่อนการละศีลอด มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมุสลิม' การถวายพระพรชัยมงคล และการขอดุอาห์ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     และนอกจากนั้น ไอแบงก์ยังได้มีการถวายพระพรผ่านสื่อมุสลิมต่างๆ ตลอดจนจัดรายการเฉลิมพระเกียรติ 12 ตอน ภายใต้ชื่อรายการ 'ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก'ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ Yateem TV ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีของชาวมุสลิมเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นายวุฒิชัย กล่าวทิ้งท้าย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!