หมวดหมู่: ธปท.

1aaaDBOT ทตนนท

กนง. ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เหลือ 1.5% หลังเศรษฐกิจขยายตัวน้อยกว่าคาด

      ที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติ 5:2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.5% โดย 2 เสียงให้คงดอกเบี้ย

        คณะกรรมการกนง.เห็นว่า เศรษฐกิจต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลต่อดีมานด์ในประเทศ ทำให้เงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบล่าง

        นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) กล่าวว่า การประชุมกนง.รอบนี้ คณะกรรมการมีมติ ให้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ที่ 5 ต่อ 2เสียง โดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ลดดอกเบี้ยลง อยู่ที่ 1.50 % จาก 1.75% นั้น เนื่องจากประเมินว่า แนวโน้มเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลง หากเทียบกับประมาณการณ์เดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.3 % รวมถึงทิศทางเงินเฟ้อ ส่งออก และนำเข้าด้วย ที่มีทิศทางต่ำกว่าที่คาด อีกทั้งมองว่าข้างหน้ายังมีความเสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นคาดว่าจะมีการทบทวนประมาณการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครั้งในรอบถัดไป

         ซึ่งการประเมินการดำเนินนโยบายครั้งนี้ พิจารณาจาก 3 เป้าหมายหลัก ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงิน และเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายการเงินยังจำเป็นต้องพิจารณาถึง อัตราแลกเปลี่ยนด้วย ที่มีผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย แม้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ใช่เป้าหมายหลัก ในการพิจารณานโยบายการเงินก็ตาม

        “ระยะถัดไป มีการพูดถึงว่า ยิ่งต้องใช้ไมโครพลูเด็นเชียล และแมคโครพลูเด็นเชียลในการเข้าไปดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต่อไป ดังนั้นก็ต้องติดตามว่าธปท.จะดำเนินการอย่าไงรต่อไป เพราะการพิจารณานโยบายการเงินครั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีความเป็นห่วงด้านเสถียรภาพการเงิน”

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!