หมวดหมู่: กทม.

1aaaDbmta

ขสมก. จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

       นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค.62 เป็นวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจะมีประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ขสมก. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนี้

       1. เส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2, 950 คัน จำนวน 21,833 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะ ของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง   จำนวน 129 ส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ส.ค. 62  

        2. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม   36 เส้นทาง ได้แก่

     - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และสาย 536       - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และสาย 556

       - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และสาย 511

       - สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73,75 และ 501      

3. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่

     - สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 21 คัน

     - สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน

     - สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน

     - สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน

     - สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

4. จัดเดินรถไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก. เป็นกรณีพิเศษ “ ลูกพาแม่เที่ยว ” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562   โดยผู้ใช้บริการสามารถนำหลักฐานความเป็นแม่และลูกที่ถูกต้องมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน แม่จะได้รับสิทธิในการใช้บริการฟรี แต่ลูกเสียค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เขตการเดินรถที่1 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, แม่กลอง, กาญจนบุรี,อ่างทอง, สิงห์บุรี, ฉะเชิงเทรา, ลพบุรี, ชัยภูมิ, อยุธยา, สมุทรปราการ

โทร. (อู่บางเขน) 0 - 2551 - 0492, 0 - 2552 - 0885 - 6

เขตการเดินรถที่ 2 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดนครนายก

โทร.(อู่มีนบุรี) 0 - 2019 - 2041, 09 - 3061 - 5335

                            

เขตการเดินรถที่ 3 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดอยุธยา, สมุทรสงคราม, นครปฐม

โทร.(อู่เมกาบางนา) 0 - 2316 - 1681, 06 - 5567 - 1573

เขตการเดินรถที่ 5 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, เพชรบุรี

โทร.(อู่แสมดำ) 0 - 2896 - 2342, 08 - 0562 - 9083

เขตการเดินรถที่ 7 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดนครปฐม

โทร.(อู่เทศบาลบางบัวทอง) 0 - 2194 - 4736 - 37 ต่อ 207,

08 - 1308 - 5124

เขตการเดินรถที่ 8 : สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี, ชลบุรี

โทร.(อู่สวนสยาม) 0 - 2540 - 4947, 08 - 6007 - 7425

- ด้านความพร้อมของรถโดยสาร ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อม บำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ ISO 9001 : 2008

- ด้านความปลอดภัย จัดอบรมพนักงานประจำรถ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และคอยดูแลการขึ้น - ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถ คอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

   นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ศูนย์วิทยุ เขตการเดินรถที่ 1 - 8 ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 ส.ค. 62 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!