หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 YFS 2019

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ YFS 2019

        กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2019) ซึ่งจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 308 คนจาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสายการแข่งขัน ได้แก่ 1) นางสาวสวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี ได้รับรางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน 2) นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ ได้รับรางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจ 3) นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์ ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต 4) นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ ได้รับรางวัล KBank Financial Planning Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน 5) ทีมโครงการ Bio No.1  คว้ารางวัล PTT Star Team สามารถติดตามข้อมูลโครงการ YFS 2019 ได้ที่ www.set.or.th/yfs

aom57

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!