หมวดหมู่: ข่าวสังคม

150519 ดร วกร บ.ฟงกชน กรป รบมอบประกาศนยบตร

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ‘FTI’ รับมอบประกาศนียบัตร DCP รุ่น 269 จาก IOD

         ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Director Certification Program) หรือ DCP รุ่น 269 จาก นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อเร็วๆ นี้

aom98

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!