หมวดหมู่: ข่าวสังคม

99 พฤกษารบรางวลอาคารอนรกษพลงงานดเดน re

พฤกษาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ออกแบบคอนโดลดการใช้พลังงานตามมาตรฐาน BEC คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

       พฤกษาคว้าโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากผลงานการออกแบบคอนโดแบรนด์ The Tree ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code ที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ จำนวน 3 โครงการ คือ The Tree สุขุมวิท 71 – เอกมัย, The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B และ The Tree ลาดพร้าว 15 ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว ลูกค้าที่อยู่อาศัยในคอนโด The Tree ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวในโครงการอีกด้วย

       โดยมี นายคุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานซึ่งรางวัลที่พฤกษาได้รับในครั้งนี้นับเป็นเครื่องการันตีถึงความใส่ใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development ในด้าน HEART to EARTH อย่างเสมอมา และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศชาติสู่ความยั่งยืนต่อไป   

aom44

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!