หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1564626อเบอดน

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ จับมือตลาดหลักทรัพย์. พัฒนาโครงการ Capital Market Digital Gateway

       บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือร่วมกับ  นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสำนักผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยอเบอร์ดีน สแตนดาร์ดจะเข้าร่วมทดสอบและพัฒนาโครงการ Capital Market Digital Gateway ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายหน่วยลงทุนอันจะสร้างความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายให้แก่ผู้ลงทุน  ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการแบ่งปันแนวทางการลงทุนระดับมาตรฐานสากลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตลาดกองทุนรวมและผู้ลงทุนในประเทศไทย

aom39

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!