หมวดหมู่: คลัง

NSFจารลกษณ เรองสวรรณกอช. ชวนแรงงานนอกระบบสมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสม พร้อมรับเงินสมทบได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ

    กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิก กอช. ได้เข้าถึงการออมเพื่อเป็นหลักประกันด้านบำนาญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท ได้ทุกวันในช่วงเวลา 08.30 - 20.30 น. ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เพียงตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน (Application) ‘กอช.’ หรือ www.nsf.or.th

       นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิก กอช. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิก กอช. ได้เข้าถึงการออมเพื่อเป็นหลักประกันด้านบำนาญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออมกับ กอช. โดยสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสม ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ ได้ทุกวันในช่วงเวลา 08.30 - 20.30 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเงินออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบเสร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการทำรายการละ 5 บาท ทุกประเภทบริการ สำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เป็นหน่วยรับสมัคร กอช. จะมีจุดสังเกตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่มีโลโก้สัญลักษณ์ กอช. บริเวณหน้าประตูทางเข้า

      สำหรับ การดูยอดเงินออมสะสม สมาชิกสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน (Application) 'กอช.' ได้ทั้งแอปสโตร์ (App Store) และเพลย์ สโตร์(Play Store) โดยกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ / จากนั้นเข้าสู่หมวด “บัญชีของฉัน” กดเพื่อดู “เงินออมของฉัน” / ข้อมูลจะแสดงเงินออมสะสม ผลประโยชน์เงินออมสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์เงินสมทบ / กดดูรายละเอียดเงินออมสะสม / เมื่อกดเข้าไปดู “เงินออมสะสม” จะปรากฎรายละเอียดการส่งเงิน

       ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!