หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 26การเพิ่มมูลค่าเสนอขายไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

 

     ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 11 กรกฎาคม 2562 : บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Ratings) ที่ ‘AA-(tha)’ ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM; AA-(tha)/ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการเสนอขาย

      ทั้งนี้ มูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพิ่มเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาทจากเดิมมูลค่ารวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเสนอขายเป็นชุดและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้คือเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืม

        อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAM เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAM มีปัจจัยในการพิจารณามาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย BAM มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท

       สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศอันดับเครดิต เรื่อง “ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ที่ ‘AA-(tha)’” (Fitch Rates Bangkok Commercial Asset Management's Senior Notes ‘AA-(tha)’) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ “ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ที่ ‘AA-(tha)’ /แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” (Fitch Affirms BAM at 'AA-(tha)'; Outlook Negative) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเสนอขายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทหรืออันดับเครดิตของหุ้นกู้อื่นของบริษัทซึ่งมีดังนี้:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA-(tha)’ / แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ ‘AA-(tha)’

 

Fitch Ratings: BAM's Senior Note Rating Intact After Size Increase

      Fitch Ratings-Bangkok-11 July 2019: Fitch Ratings (Thailand) says the 'AA-(tha)' National Long-Term Rating on Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited's (BAM; AA-(tha)/Negative) upcoming senior unsecured notes will not be affected by a change in the issue size.

       The size of the senior note issue will be increased to up to THB20.0 billion from the previous upper bound of THB15.0 billion. The notes will be issued in tranches and the proceeds will be used for general corporate purposes and refinancing.

       The notes are rated at the same level as BAM's National Long-Term Rating as they represent its unsubordinated and unsecured obligations. BAM's ratings are driven by sovereign support. BAM is fully owned by the Financial Institutions Development Fund (FIDF), which is a unit of the Bank of Thailand.

       For more information, see Fitch Rates Bangkok Commercial Asset Management's Senior Notes 'AA-(tha), dated 26 June 2019, and Fitch Affirms BAM at 'AA-(tha)'; Outlook Negative, dated 17 August 2018.

       The increase does not affect the company's ratings or any of the company's issue rating, which are as follows:

- National Long-Term Rating of 'AA-(tha)'; Outlook Negative

- National Short-Term Rating of 'F1+(tha)'

- National Long-Term Rating on senior unsecured debentures of 'AA-(tha)'

Contact:

Patchara Sarayudh

Director

+66 2108 0152

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road, Lumpini

Patumwan, Bangkok 10330

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+662 108 0163

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!