หมวดหมู่: ข่าวสังคม

P1 เกษตรcopy

เกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง เพื่อสุขภาพ

       นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ได้รับเกียรติเข้าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘เกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง เพื่อสุขภาพ’ ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง สร้างจิตสำนึกด้านอาหารปลอดภัยให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงแนะนำเทคนิคการทำเกษตรปลอดสารพิษด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย ได้แก่ อินดิวเซอร์ (Inducer) คัทอ๊อฟ (CutOff) ฟอร์แทรน (ForTran) ไบโอแทค (BioTact) และ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร การรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP และผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) ว่ามีความค่าความปลอดภัยสูงกว่าน้ำปลา 10 เท่า ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยทดแทนการใช้สารพิษ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

aom614

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!