หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cเอกนต นตทณฑประภาศสรรพากร เผย 9 เดือนเก็บภาษีทะลุ 1.47 ล้านลบ. สูงกว่าปีก่อนกว่าแสนลบ.

    สรรพากร เผย 9 เดือนปีงบ 62 จัดเก็บภาษีได้รวม 1,471,749 ลบ. สูงกว่าเป้า 5.5 หมื่นลบ. หรือ 3.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 1.15 แสนลบ. หรือ 8.5% ชี้ หลังนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยจัดเก็บได้มากขึ้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้มากสุด 445,604 ล้านบาท

       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้รวม 1,471,749 ล้านบาท สูงกว่าเป้าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ (2.0 ล้านล้านบาท) 55,543 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 และสูงกว่าปีก่อน 115,406 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 เนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ในกระบวนการทำงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ การติดตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบเพื่อติดตามให้ผู้ประกอบการเสียภาษีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ การให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้นโดยการจัดทำบัญชีเดียว การส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษีผ่านการประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัล และการสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี

ผลจัดเก็บตามประเภทภาษีสำคัญ ดังนี้

        ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ 445,604 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 11,702 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 8.6 จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ของผู้ประกอบการ (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รวมถึงผลประกอบการของนิติบุคคล ที่เพิ่มขึ้นในปีก่อน

       ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้ 96,378 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 50,908 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 87.4 จากการเร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีและผู้ประกอบการปิโตรเลียม มีผลการดำเนินงานดีขึ้นจากราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น

       ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 46,185 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 1,429 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 2.9 จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน และในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2562  

        อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 12,072 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 427 ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 6.3 จากการติดตามจัดเก็บภาษีจากการทำสัญญาและตราสารเพิ่มขึ้นตามโครงการลงทุนภาครัฐและเอกชน และการโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562

       อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 (กรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562) ผลจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การนำเข้าและส่งออกลดลงจากสงครามการค้า ราคาน้ำมันที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าเงินบาทแข็งค่า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง การชะลอตัวของสินเชื่อและการบังคับใช้มาตรการควบคุมสินเชื่อบ้านหลังที่สอง อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.0 ล้านล้านบาทต่อไป”

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!