หมวดหมู่: พาณิชย์

01 Cอรมน ทรพยทวธรรม

พาณิชย์จับตา ฝรั่งเศสเก็บภาษีดิจิทัล หวั่นบ.ข้ามชาติงัดมาตรการตอบโต้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เกาะติดกรณีฝรั่งเศสนำร่องออกกฎหมายเรียกเก็บภาษีเงินได้กับบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลขนาดใหญ่ ปิดช่องโหว่การเลี่ยงภาษีของบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศ คาดในปีนี้ จะเก็บภาษีเข้ารัฐได้กว่า 14,000 ล้านบาท ด้านบริษัทข้ามชาติหวั่น อาจขอใช้มาตรการตอบโต้ และพึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO ขณะที่ WTO ยังไม่มีกฎระเบียบชัดเจน แต่พร้อมจัดทำความตกลงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO ต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 วุฒิสภาฝรั่งเศสมีมติเห็นชอบกฎหมายจัดเก็บภาษีรายได้กับบริษัทที่ให้บริการดิจิทัล หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสแล้ว โดยฝรั่งเศสถือเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีรายได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้สำเร็จ หลังจากที่หลายประเทศพยายามผลักดันแนวทางเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศ แต่มีกลยุทธ์เลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ และไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งรายเล็ก

  นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายเรียกเก็บภาษีเงินได้กับบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลของฝรั่งเศส จะเก็บภาษีร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากกิจกรรมออนไลน์ในฝรั่งเศส เช่น โฆษณา การให้บริการข้อมูล และการขายข้อมูล เป็นต้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีรวมกันทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 750 ล้านยูโร (25,000 ล้านบาท) และมีรายได้ในฝรั่งเศสอย่างน้อย 25 ล้านยูโร (900 ล้านบาท) ซึ่งคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัลกว่า 30 บริษัท เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติจากหลายสัญชาติ รวมถึงบริษัทของฝรั่งเศสด้วย โดยกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และเริ่มเก็บภาษีรอบแรกในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งฝรั่งเศสประเมินว่าจะสามารถเก็บภาษีเข้ารัฐได้กว่า 400 ล้านยูโรหรือ 14,000 ล้านบาท นอกจากนี้ อังกฤษยังมีแผนจะเก็บภาษีร้อยละ 2 กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำรายได้ทั่วโลกอย่างน้อย 500 ล้านปอนด์ (19,000 ล้านบาท) ต่อปี และมีรายได้ในอังกฤษอย่างน้อย 25 ล้านปอนด์ (960 ล้านบาท) ต่อปี ในเดือนเมษายน 2563 ด้วย

  นางอรมน เสริมว่า ขณะนี้หลายบริษัทข้ามชาติ อาทิ Google Apple Facebook และ Amazon ได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายดังกล่าว และอาจขอให้รัฐบาลของตนมีมาตรการตอบโต้ หรือนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งปัจจุบันเรื่องการค้าดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่ใน WTO และยังไม่มีกฎระเบียบดูแลเรื่องการค้าดิจิทัลที่ชัดเจน การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO จึงต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ WTO แต่ WTO ก็จะพยายามจัดทำความตกลงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO โดยประเทศสมาชิกเห็นว่า ไม่ควรมีการจำกัดสิทธิของรัฐในการออกมาตรการด้านภาษีภายในประเทศ อาทิ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหลายประเทศรวมทั้งไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!