หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ITEL

ITEL โชว์ความพร้อมเดินหน้าจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET

       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL จัดกิจกรรม ‘การฝึกอบรมผู้ดูแลและปฏิบัติงานในศูนย์ USO NET ’ ประจำโรงเรียน ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ Zone C+ ‘ซึ่งเป็นภารกิจประการหนึ่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยภายในศูนย์ฯมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ให้บริการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้คำแนะนำในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง – ภาคใต้)ทั้งหมด 27 จังหวัด จำนวน 3,920 หมู่บ้าน

       บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมเดินหน้าจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ สามารถให้ความรู้และคอยช่วยเหลือกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักเรียน กลุ่มประชาชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนชรา ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนพิการที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์ฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต งานนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้

aom544

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!