หมวดหมู่: ธปท.

1.acAboa

ธปท.เผย ไทยรั้งอันดับ 3 หนี้ครัวเรือนสูงในเอเชีย แนะ 8 แผนวินัยการเงิน

  ธปท.เผยไทยรั้งอันดับ 3 หนี้ครัวเรือนสูงในเอเชีย ระบุ คนไทยเป็นหนี้เร็ว-หนี้นาน โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุยังน้อยกว่า 25 ปี พร้อมระบุนโยบายคุมหนี้มีโอกาสไร้ผล หากครัวเรือนขาดวินัย แนะ 8 แนวทางกู้สุขภาพการเงินแข็งแกร่ง

  นางโสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยถึงงานวิจัย PIER Research เรื่อง พลวัตหนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปี ที่ผ่านมาจากข้อมูลเครดิตบูโร และข้อเท็จจริงที่ได้จาก BOT-Nielsen Household Financial Survey ว่า ปัจจุบัน พบว่า หนี้ครัวเรือนไทยเริ่มมีอัตราการขยายตัวเร็วกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทย ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 78.6% ซึ่งปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และจากข้อมูลของ BIS ยังพบว่า อัตราการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากออสเตรเลีย และเกาหลีใต้

  ขณะเดียวกัน ยังพบว่า กว่าครึ่งของผู้กู้ใหม่ในแต่ละปีมีอายุน้อย และมีสัดส่วนผู้กู้อายุน้อยกว่า 25 ปีสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้กู้สูงอายุในกลุ่มผู้กู้เดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีหนี้เร็วขึ้น และนานขึ้น และมีโอกาสเป็นหนี้เสียสูงขึ้น

   ทั้งนี้ พบว่า การขยายตัวของหนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากผู้กู้รายเดิม แต่มีสัดส่วนเพียงหนึ่งในห้าที่มาจากการขยายตัวของผู้กู้รายใหม่ และจากการศึกษายังพบว่า การขยายตัวของสินเชื่อรถยนต์และจักรยานยนต์กว่าครึ่งมาจากผู้กู้ใหม่ ต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นๆที่ส่วนใหญ่มาจากผู้กู้เดิม

   นายสรา ชื่นโชคสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนั้น มีผลจาก นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ภัยน้ำท่วมใหญ่ ที่ทำให้ภาคครัวเรือนต้องก่อหนี้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบที่มากขึ้น หรือ วินัยบทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของครัวเรือน สถานการณ์นี้ส่งผลให้ครัวเรือนไทยสะสมความเปราะบางทางการเงินและอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งและเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม

   ทั้งนี้ที่ผ่านมา ภาครัฐพยายามออกมาตรการเพื่อดูแลหนี้ครัวเรือน เช่น การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน มาตรการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธปท. โครงการคลินิกแก้หนี้ และโครงการเดินหน้าขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์นั้น แต่มาตรการดังกล่าวจะเกิดผลไม่ได้ หากครัวเรือนยังขาดวินัยทางการเงิน

   นายสรา กล่าวว่า หากจะแก้หนี้ครัวเรือนให้ได้ประสิทธิภาพ จะต้องเริ่มที่ระดับครัวเรือนก่อน โดยมี 8 แนวทางที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ 1.เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง 2.ตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป้าหมายเป็นแบบขั้นบันไดจากง่ายไปหายาก 3.ออมเงินให้เป็นกิจวัตร 4.ออมก่อนกู้เพื่อลดภาระหนี้ที่ต้องจ่ายในอนาคต 5.พยายามไม่ให้สัดส่วนภาระหนี้จ่ายต่อเดือนเทียบกับรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 40%

   6.อย่าเสียดายโอกาส หรือหลงกลในกับดักทางการตลาดของผู้ขาย 7.การดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ 8.การทำประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย ทั้งนี้ เห็นว่า แนวทางดังกล่าว หากทำได้จริงอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ครัวเรือนมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และทำให้ครัวเรือนมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นตามมา

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!