หมวดหมู่: ข่าวสังคม

mtccc

MTC คว้ารางวัล Board of the Year Awards 2018

       บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ‘MTC’โดย พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท  เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล  Board  of the Year Awards 2018  ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยรางวัล  ‘Board  of the Year Awards 2018’ เป็นรางวัลระดับประเทศที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ  มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง   เห็นได้จากรายได้  และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

aom440

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!