หมวดหมู่: เกษตร

01 CFABaFighting

กรมประมงเปิดสนามรุ่นโอเพ่นให้สายศิลป์โชว์เทพ จัดประกวดออกแบบโลโก้และภาพถ่าย ‘ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ’

     กรมประมง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)และประกวดภาพถ่ายหัวข้อ'ปลากัดไทย(Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า356,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่

        สำหรับ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันสถาปนากรมประมงประจำปี2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้

        นายอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงจัดกิจกรรมประกวดออกแบบ

         ตราสัญลักษณ์(Logo) และภาพถ่ายในหัวข้อ'ปลากัดไทย(Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ'สัตว์น้ำประจำชาติ'

                1. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ1 ชิ้นงานเท่านั้นโดยในการส่งผลงานจะต้องส่งเป็นภาพสีขนาดA3 จำนวน1 ภาพและภาพลายเส้นขาวดำขนาดA3 จำนวน1 ภาพโดยติดผลงานทั้ง2 ภาพลงบนกระดาษแข็ง(โฟโต้บอร์ด) ขนาด20 x 30 นิ้วซึ่งภาพดังกล่าวจะต้องมีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น

                2. การออกแบบไม่จำกัดเทคนิคสามารถออกแบบเป็นภาพวาดหรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

                โดยใช้โปรแกรมAdobe illustrator และAdobe photoshop หรือทั้ง2 โปรแกรมร่วมกันได้ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

                3. กรณีที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/DVD) ชิ้นงานทั้ง2 ภาพ(ชิ้นงานภาพสีและลายเส้นขาวดำ) ในแบบดิจิทัลไฟล์นามสกุล.ai หรือ.psd และ.jpg รวมที่ต้องจัดส่งจำนวน2 ไฟล์พร้อมระบุmode สีเป็นCMYK หรือRGB

                4. รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองห้ามทำซ้ำดัดแปลงเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน

                5.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์

                6. รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

                กรมประมงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเอกลักษณ์องค์ประกอบศิลป์สวยงามสีและตัวหนังสือต้องชัดเจนสร้างสรรค์จดจำง่ายและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปลากัดไทยกรณีคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วไม่มีผลงานชิ้นใดออกแบบครบตามหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาจจะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

               กิจกรรมประกวดประกวดภาพถ่าย'ปลากัดไทย(Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ'1. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน5 ภาพต่อคน

                2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีอัดขนาด12 x 18 นิ้วเท่านั้นพร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีเทาหรือดำพร้อมเว้นจากขอบภาพโดยรอบ1 นิ้วพร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล(CD/DVD) ดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถบันทึกไฟล์แบบมาตรฐานRAW FILE หรือไฟล์.JPEG ภาพภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆรวมทั้งห้ามมีขอบสีใดๆหากคณะกรรมการตรวจพบภาพดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

                3. ภาพถ่ายปลากัดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นปลากัดสายพันธุ์(Siamese Fighting Fish) หรือSiamese Betta ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์พัฒนาที่พบในประเทศไทยเท่านั้นโดยปลากัดที่ปรากฏในภาพจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของปลาให้ทำการบันทึกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว

                4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์

                5. เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวดจะแบ่งเป็น2 ประเภท

ü ประเภทที่1ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล

                2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

üประเภทที่2 รางวัลPopular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่านFacebook Fanpage: กรมประมง

           รางวัลPopular Vote จำนวน 3 รางวัล(เรียงตามลำดับคะแนน)

                1. Popular Vote อันดับที่1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน8,000 บาท

                2. Popular Vote อันดับที่2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน5,000 บาท

                3. Popular Vote อันดับที่3ได้รับเงินรางวัลจำนวน3,000 บาท

   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง2 ประเภทโดยได้รับรางวัลสูงสุดเพียง1 รางวัล

ในแต่ละประเภท

อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่าผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถDownload

         ใบสมัครได้ที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์www.fisheries.go.thพร้อมส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมงเกษตรกลางบางเขนจตุจักรกรุงเทพฯ10900 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม– 22 สิงหาคม2562(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยจะประกาศผลการประกวดออกแบบLogo และภาพถ่ายพร้อมกันในวันที่6 กันยายน2562 ทางเว็บไซต์กรมประมงwww.fisheries.go.thและFacebook Fanpage: กรมประมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 558 0226 ในวันและเวลาราชการ

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!