หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรม

1.AAA A AASocial Expo

พม. นำตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อคนพิการ โชว์นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญชวนร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมที่ใหญ่ที่สุดของไทย

      ที่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย มาจัดแสดงให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability’ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

      นายปรเมธี กล่าวว่า ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาสังคมของประเทศไทยที่มุ่งมั่นในดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบสวัสดิการและระบบการคุ้มครองทางสังคมรองรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมของประเทศไทย สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของประเทศไทยและอาเซียน

        นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. ได้นำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 อาทิ เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้รถนั่งคนพิการแบบทั่วไป"EX Wheelchair” โมเดลบ้านคนพิการ และน้องน้ำใจ Chatbot ซึ่งเป็นระบบให้คำปรึกษาและบริการประชาชนแบบอัตโนมัติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น มาจัดแสดงให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019

         นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า งาน Thailand Social Expo 2019 นับเป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากการจัดงานครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม จากประเทศไทยและอาเซียน กว่า 100 หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และครอบครัว เป็นต้น โซนที่ 2 การบริการทางสังคม อาทิ จัดหางาน ทำบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ฝึกอาชีพ และตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน เป็นต้น โซนที่ 3 การแสดงบนเวทีและการแสดงนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ Pavilion กลาง มีการแสดงผลงานการพัฒนา คนทุกช่วงวัย ได้แก่ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ รวมทั้งการแสดงนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น และ โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และร้านอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. และ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการวิชาการของภาคีเครือข่ายด้านสังคม

        "ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ทุกช่วงวัย เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!