หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET19
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 279.21 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)    มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
ADVANC        626,826,587.00    513,622,591.00    1,140,449,178.00     113,203,996.00        30.48
 
AOT           541,357,725.00    456,958,482.50      998,316,207.50      84,399,242.50        21.17
 
CPALL         582,638,142.50    346,698,388.25      929,336,530.75     235,939,754.25        23.76
 
PTTEP         530,483,153.50    381,586,200.00      912,069,353.50     148,896,953.50        25.76
 
KBANK         248,543,915.00    550,419,900.00      798,963,815.00    -301,875,985.00        27.26
 
MINT          232,530,160.75    548,773,025.00      781,303,185.75    -316,242,864.25        29.71
 
KTB           556,315,047.00    154,615,404.40      710,930,451.40     401,699,642.60        23.40
 
TRUE          474,230,755.00    230,943,885.75      705,174,640.75     243,286,869.25        16.55
 
 
 
CPF           389,260,601.00    249,403,484.75      638,664,085.75     139,857,116.25        25.24
 
JAS           227,820,760.00    335,389,515.80      563,210,275.80    -107,568,755.80        26.70
 
SCC           306,539,000.00    238,208,840.00      544,747,840.00      68,330,160.00        25.93
 
PTT           259,409,491.00    241,703,427.50      501,112,918.50      17,706,063.50        15.10
 
LH            220,790,115.00    269,577,040.00      490,367,155.00     -48,786,925.00        28.72
 
SCB           264,163,815.00    177,679,401.50      441,843,216.50      86,484,413.50        26.64
 
 
 
BEM           121,259,190.80    281,373,645.60      402,632,836.40    -160,114,454.80        18.76
 
BBL           138,034,465.00    262,766,500.00      400,800,965.00    -124,732,035.00        19.08
 
HMPRO         253,566,150.00    136,063,510.70      389,629,660.70     117,502,639.30        41.68
 
DTAC          141,473,672.50    179,601,459.50      321,075,132.00     -38,127,787.00        26.27
 
TOP           141,652,896.50    169,502,708.00      311,155,604.50     -27,849,811.50        27.09
 
EGCO          121,201,348.00    186,862,798.96      308,064,146.96     -65,661,450.96        44.03
 
 
 
SPALI          91,890,102.00    215,175,504.48      307,065,606.48    -123,285,402.48        43.99
 
BDMS          168,962,626.00    136,787,999.50      305,750,625.50      32,174,626.50        33.41
 
IVL           154,128,075.00    108,323,175.00      262,451,250.00      45,804,900.00        18.97
 
IRPC          170,872,007.00     90,774,098.00      261,646,105.00      80,097,909.00        20.09
 
BTS           148,660,515.20    100,555,680.00      249,216,195.20      48,104,835.20        31.67
 
PTTGC         168,250,012.00     80,222,892.00      248,472,904.00      88,027,120.00        15.54
 
 
 
TU             79,288,440.00    155,238,850.00      234,527,290.00     -75,950,410.00        21.65
 
CPN           114,699,782.50    118,786,275.00      233,486,057.50      -4,086,492.50        36.43
 
TISCO         102,805,395.50    128,586,775.00      231,392,170.50     -25,781,379.50        30.46
 
TKN           145,964,115.00     67,749,455.00      213,713,570.00      78,214,660.00        15.59
 
GPSC          118,037,475.00     95,004,375.00      213,041,850.00      23,033,100.00        12.62
 
EA            109,783,431.25     98,228,975.00      208,012,406.25      11,554,456.25        20.24
 
INTUCH        104,099,729.00     97,283,846.25      201,383,575.25       6,815,882.75        20.76
 
BANPU         127,338,350.00     68,987,266.80      196,325,616.80      58,351,083.20        14.85
 
WHA            69,093,296.08     74,905,559.00      143,998,855.08      -5,812,262.92        14.48
 
KTC            51,920,975.00     86,480,000.00      138,400,975.00     -34,559,025.00        17.36
 
TCAP           60,825,950.00     76,704,415.00      137,530,365.00     -15,878,465.00        25.14
 
 
 
PTG            76,855,980.00     55,553,430.00      132,409,410.00      21,302,550.00        14.86
 
RATCH          62,731,950.00     63,579,575.00      126,311,525.00        -847,625.00        17.12
 
BJC            39,576,050.00     82,849,042.00      122,425,092.00     -43,272,992.00         6.14
 
GULF           79,836,162.00     40,818,250.00      120,654,412.00      39,017,912.00        18.90
 
GUNKUL         84,883,012.00     35,699,170.00      120,582,182.00      49,183,842.00        13.68
 
KKP            84,292,675.00     33,757,425.00      118,050,100.00      50,535,250.00        19.48
 
CK             18,110,225.00     96,595,850.00      114,706,075.00     -78,485,625.00        34.38
 
SAWAD          27,461,350.00     87,016,475.00      114,477,825.00     -59,555,125.00        22.57
 
GLOBAL         56,760,660.00     55,367,758.30      112,128,418.30       1,392,901.70        12.22
 
OSP            48,866,825.00     49,861,350.00       98,728,175.00        -994,525.00        14.50
 
STEC           28,881,375.00     68,958,275.00       97,839,650.00     -40,076,900.00        28.97
 
 
 
TASCO          50,044,255.20     46,526,490.00       96,570,745.20       3,517,765.20        13.24
 
BCH            35,590,270.00     60,371,660.00       95,961,930.00     -24,781,390.00        22.98
 
ROBINS         56,390,155.00     39,501,328.50       95,891,483.50      16,888,826.50        19.82
 
MTC            38,554,550.00     57,070,045.00       95,624,595.00     -18,515,495.00        25.58
 
TMB            50,813,074.00     43,569,594.10       94,382,668.10       7,243,479.90        24.45
 
DELTA          17,776,600.00     75,392,950.00       93,169,550.00     -57,616,350.00        52.31
 
CKP            53,068,445.00     37,722,520.00       90,790,965.00      15,345,925.00        20.51
 
CBG            38,981,275.00     50,914,150.00       89,895,425.00     -11,932,875.00        23.23
 
BGRIM          25,364,900.00     59,666,150.00       85,031,050.00     -34,301,250.00        14.75
 
THANI          48,243,867.00     33,408,114.50       81,651,981.50      14,835,752.50        18.11
 
SPRC           13,344,610.00     66,928,722.40       80,273,332.40     -53,584,112.40         8.88
 
BH             46,453,600.00     22,055,900.00       68,509,500.00      24,397,700.00        31.51
 
ORI            13,236,675.00     49,981,165.00       63,217,840.00     -36,744,490.00        16.05
 
BEC            25,935,990.00     36,192,450.00       62,128,440.00     -10,256,460.00        16.08
 
AMATA          19,814,480.00     38,814,120.00       58,628,600.00     -18,999,640.00        12.05
 
TOA            36,077,500.00     21,501,975.00       57,579,475.00      14,575,525.00        21.79
 
GLOW           23,170,050.00     32,346,775.00       55,516,825.00      -9,176,725.00        61.59
 
 
 
PRM             8,115,830.00     46,270,304.05       54,386,134.05     -38,154,474.05        19.15
 
BCPG           24,431,075.60     25,406,750.00       49,837,825.60        -975,674.40        19.29
 
BEAUTY          7,848,632.00     40,272,268.00       48,120,900.00     -32,423,636.00        12.29
 
ESSO           29,074,650.00     15,671,350.00       44,746,000.00      13,403,300.00        15.84
 
RS             10,997,320.00     28,940,330.00       39,937,650.00     -17,943,010.00        12.83
 
MC             22,034,815.00     14,348,185.00       36,383,000.00       7,686,630.00        12.83
 
PSL            10,403,000.00     25,148,250.00       35,551,250.00     -14,745,250.00        16.22
 
CENTEL          7,186,775.00     27,497,100.00       34,683,875.00     -20,310,325.00        20.04
 
QH             10,182,982.00     24,077,408.84       34,260,390.84     -13,894,426.84        11.11
 
PSH            19,077,900.00     14,150,014.40       33,227,914.40       4,927,885.60        22.23
 
COM7            7,255,853.80     25,547,170.00       32,803,023.80     -18,291,316.20        26.58
 
SUPER          16,608,906.00     12,324,488.00       28,933,394.00       4,284,418.00        16.66
 
VGI            14,263,195.00     13,786,555.00       28,049,750.00         476,640.00         7.30
 
EPG            12,106,910.00     13,168,190.00       25,275,100.00      -1,061,280.00        15.83
 
WORK            8,768,550.00     15,385,300.00       24,153,850.00      -6,616,750.00        12.84
 
ECL            11,566,301.00     11,715,857.00       23,282,158.00        -149,556.00        12.82
 
PLANB          14,674,980.00      8,273,850.00       22,948,830.00       6,401,130.00        12.10
 
 
 
HANA            5,495,625.00     15,131,600.00       20,627,225.00      -9,635,975.00        12.79
 
TPIPP          16,861,435.00      3,187,685.00       20,049,120.00      13,673,750.00        11.52
 
VGI-W2         11,118,137.00      8,420,795.00       19,538,932.00       2,697,342.00         1.93
 
AEONTS         10,216,200.00      8,865,100.00       19,081,300.00       1,351,100.00        14.00
 
JMART           4,579,860.00     14,341,930.00       18,921,790.00      -9,762,070.00         9.34
 
STPI            3,785,610.00     15,110,985.00       18,896,595.00     -11,325,375.00        10.32
 
MAJOR           8,699,925.00     10,113,375.00       18,813,300.00      -1,413,450.00        13.89
 
BPP             7,962,480.00     10,645,340.00       18,607,820.00      -2,682,860.00        11.88
 
CHG             8,531,886.00      9,366,238.00       17,898,124.00        -834,352.00         7.45
 
LPN             5,011,515.00     12,844,005.00       17,855,520.00      -7,832,490.00        26.62
 
STA             5,893,880.00     11,601,150.00       17,495,030.00      -5,707,270.00        12.72
 
DOD            15,284,900.00      1,378,990.00       16,663,890.00      13,905,910.00        12.00
 
NER             7,950,500.80      8,355,640.00       16,306,140.80        -405,139.20        13.62
 
ERW             8,451,380.00      7,557,910.00       16,009,290.00         893,470.00         9.86
 
MBK             4,765,870.00     10,360,705.80       15,126,575.80      -5,594,835.80         6.69
 
SAMART          2,459,279.10     12,376,010.00       14,835,289.10      -9,916,730.90        13.82
 
M               4,701,274.00      9,989,527.00       14,690,801.00      -5,288,253.00        10.19
 
TTW             6,490,660.00      8,106,960.00       14,597,620.00      -1,616,300.00        27.56
 
--อินโฟเควสท์
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!