หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

1.acFortinet

ฟอร์ติเน็ต แต่งตั้งเอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์เป็นดิสทริบิวเตอร์ VAD ในประเทศไทย

     ฟอร์ติเน็ต ประกาศแต่งตั้งบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) รายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตลาดประเทศไทย ข้อตกลงนี้อนุญาตให้เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบคลาวด์ทรานสฟอร์เมชั่น ให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นการจัดการภัยคุกคามขั้นสูงของฟอร์ติเน็ตให้กับลูกค้าระดับองค์กรในหลายๆ ธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การบริการ การสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และวิศวกรรมการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นไป

        นายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต (ยืนด้านซ้าย) จับมือกับนายสมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ยืนด้านขวา) ในพิธีการแต่งตั้งดิสทริบิวเตอร์ VAD รายใหม่ในประเทศไทย

        เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ติเน็ตประกาศแต่งตั้งบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor) รายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตลาดประเทศไทย โดยมีนายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต

      นายชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า“เรามั่นใจในศักยภาพของเอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ที่จะช่วยนำทั้งสององค์กรนี้ไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ เราเชื่อว่าโมเดลใหม่ในการจัดจำหน่าย โดยการเพิ่มมูลค่าบนโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกเหนือจากการขายประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเอง จะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดและส่งมอบคุณค่าที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของเราได้ จะเป็นสิ่งที่เรามองหา”

      เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจจัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่าของระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบคลาวด์ทรานสฟอร์เมชั่นระดับโลก มีความเชื่อมั่นในโมเดลนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ป้อนสู่ตลาด มากกว่าการขายที่เน้นเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว นอกจากนี้ เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์มีเครือข่ายพันธมิตรตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ที่แข็งแกร่ง มีความเข้าใจในลูกค้า ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้ง การสนับสนุนตั้งแต่ก่อนและหลังการขายแบบครบวงจร จึงส่งให้เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์มีศักยภาพสูงในการผลักดันโซลูชันของฟอร์ติเน็ตผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรในธุรกิจต่างๆ

      ในปัจจุบัน เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์มีตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดกว่า 200 ราย โดย 80% จากจำนวนนั้นได้ให้บริการด้านไอทีแก่ลูกค้าระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงตลาดหลักๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินการธนาคาร ดังนั้น เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์สามารถช่วยให้ฟอร์ติเน็ตเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจะช่วยผสมผสานประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของโลกเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น

       นายสมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “เราเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับระดับโลก ซึ่งมีความเข้าใจในด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจการกระจายสินค้าเทคโนโลยี จึงสามารถยืนยันได้ว่า ฟอร์ติเน็ตมีความโดดเด่นและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริง เราจึงถือว่า ฟอร์ติเน็ตเป็นผู้ขายเชิงกลยุทธ์และเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับเราในด้านโซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์นี้”

      ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของฟอร์ติเน็ตโดยการจัดหาทีมงานเฉพาะ เพื่อเน้นปฏิบัติงานในด้านการบริหารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ต จัดทีมตัวแทนขาย จัดทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุนก่อนและหลังการขาย รวมถึงจัดทีมทรัพยากรร่วมภายในเพื่อผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านโปรแกรมการตลาด การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม ให้กับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อปรับปรุงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขายโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ต

     “เรามีความเชื่อมั่นในแพลทฟอร์มด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริค (Security Fabric) ของฟอร์ติเน็ต ว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แบบเปิดที่ทันสมัยมาก ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุม และให้การมองเห็นที่กว้างขวางไปในทุกส่วนทั้งเครือข่าย ลึกลงไปในอุปกรณ์และเครื่องที่ใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ในระบบเสมือน ในระบบคลาวด์ หรือในสถานที่ใดๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมีความยินดีที่เห็นความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์หลักช่วยเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในการมุ่งเน้นในเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งเรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในส่วนนี้ที่จะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย”นายสมชายกล่าวเสริม

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

       ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาล ขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น คลาวด์ โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด และมีลูกค้ามากกว่า 385,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com   และ The Fortinet Blog  หรือ FortiGuard Labs  

เกี่ยวกับเอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์

       เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีบทบาทสำคัญในการเจาะตลาดและขยายการเติบโตสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และคลาวด์ทรานสฟอร์เมชั่น ด้วยการผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการตลาดในประเทศเข้ากับ เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและพันธมิตรที่กว้างขวางเอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์จึงมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและขยายช่องทางรายได้ใหม่ๆ ท่ามกลางสภาพตลาดเทคโนโลยีระดับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

      เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์รับมือกับความท้าทายของโมเดลธุรกิจตัวแทนจำหน่ายแบบเดิมๆ ด้วยการสร้างมูลค่าและจุดขายที่แตกต่างภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Disruptive Distribution’ 

เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์เป็นธุรกิจในเครือของเอ็กซ์คลูซีฟ กรุ๊ป

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!