หมวดหมู่: ธปท.

BOAวรไท สนตประภพ

 

ธปท.เตรียมลุยอินทนนท์เฟส 3 ทดสอบโอนสกุลเงินดิจิทัลไทย-ฮ่องกง

     ธปท.เผยความคืบหน้าโปรเจกต์พัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) เป็นสื่อกลางทำธุรกรรม (โปรเจกต์อินทนนท์) ล่าสุดจบเฟส 2 ชี้บล็อกเชนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้กับธุรกรรมพันธบัตร และการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินสำหรับลูกค้า พร้อมลุยเฟส 3 ทดสอบโอนเงินสกุลดิจิทัลระหว่างไทย-ฮ่องกง เริ่มส.ค.นี้

      ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้เผยแพร่ ผลการทดสอบของโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 2 ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุม 2 เรื่อง คือ (1) ธุรกรรมการซื้อขายและการซื้อคืน พันธบัตรระหว่างสถาบันการเงิน และ (2) การกำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินสำหรับลูกค้า

     ผลการทดสอบของโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 2 พบว่า เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มีศักยภาพที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถทำธุรกรรมการซื้อขายและการซื้อคืนพันธบัตร ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำ smart contract ที่เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของ DLT มาใช้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและลดภาระการตรวจสอบการส่งมอบพันธบัตรและการชำระราคา (settlement) ของธุรกรรมดังกล่าวที่มีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันหลายขั้นตอนได้ รวมทั้งระบบต้นแบบจะช่วยคำนวณ และจับคู่ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งมอบพันธบัตรเท่าที่จำเป็นซึ่งช่วยลดการสำรองสภาพคล่องเพื่อการชำระราคา

         นอกจากนี้ ระบบต้นแบบยังช่วยลดภาระการตรวจสอบและลดข้อผิดพลาดการโอนเงินของลูกค้า

โดย สามารถตรวจสอบการมีตัวตนและรายละเอียดของผู้รับเงินปลายทางได้อย่างถูกต้องรองรับการให้บริการแก่ ลูกค้าหลากหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         สำหรับ รายงานผลการทดสอบของโครงการฯ ระยะที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.bot.or.th/English/FinancialMarkets/ProjectInthanon/Documents/Inthanon_Phase2_Report.pdf

       สำหรับ ขอบเขตโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 3 มุ่งเน้นการนำ DLT มาใช้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศ (cross-border funds transfer)รวมถึงการออกแบบเชิงธุรกิจและการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ธปท. มีแผนจะร่วมดำเนินการกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน FinTech ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการโอนเงินระหว่างประเทศให้มีต้นทุนที่ลดลงและประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

      ทั้งนี้ โครงการฯ ระยะที่ 3 คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2562 และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2562 ซึ่ง ธปท. และ HKMA จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป

      อนึ่ง โครงการอินทนนท์ คือ โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้ สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการชำระเงินของประเทศ และมุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการเงินไทยพร้อมรับพัฒนาการทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทัน

     ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และบริษัท R3 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งแนวทางการดำเนินโครงการฯ มุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการทำงาน ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบต้นแบบ และเน้นถึงการหาแนวทางใหม่ๆ (new solution) เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (business use case) และแก้ไขปัญหาที่มีในกระบวนการปัจจุบัน (pain point)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!