หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

07192 LPN

 

LPN หนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกลุมพินี

สร้างชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงาน

       คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ชุมชนน่าอยู่ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งให้ทุกโครงการที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) พัฒนาขึ้นได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดการพัฒนาโครงการ ด้วยการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้วัฒนธรรมร่วมใจห่วงใยแบ่งปัน ที่มุ่งสร้างความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัยให้กับสมาชิกลุมพินีมาโดยตลอด

       นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ LPN เปิดเผยว่า 30 ปีแล้วที่ LPN สร้างชุมชนน่าอยู่ให้เกิดขึ้นในทุกโครงการที่เราพัฒนา เพราะเชื่อว่าจะส่งเสริมให้สังคมดี คุณภาพชีวิตผู้พักอาศัยดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้นยังช่วยสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ทั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่’ ผ่านการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมมือร่วมใจทำให้เกิดขึ้นจริง

       สำหรับโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เป็นโครงการที่นำแนวทาง Eco Design มาใช้ในการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘LPN GREEN’ มีการวางผังโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ของ LEED โดยเน้นถึงจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CESR) เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน

       อาคารแห่งนี้ยังมีความโดดเด่นด้านการออกแบบอาคาร ที่วางในตำแหน่งทิศเหนือและทิศใต้ มีการใช้กระจก 2 ชั้น เพื่อป้องกันความร้อนและละอองฝุ่นจากภายนอกเข้าภายในอาคาร รวมถึงสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ถึง 2-3 องศา มีพื้นที่สีเขียวเกินกว่าที่ทางกฎหมายกำหนด ต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คัดเลือกมาให้เหมาะกับพื้นที่โครงการ ดูแลง่าย ใช้น้ำไม่มาก แต่สามารถให้ความร่มเย็นและคายออกซิเจนได้จำนวนมาก ส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี ช่วยให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

       โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดาแห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนน่าอยู่ที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วม ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ ด้วยการริเริ่มของ นายรักชัย มาศฉมาดล อดีตประธานกรรมการเจ้าของร่วมโครงการ กับแนวคิดการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยในช่วงแรกได้ใช้วิธีเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED แต่กลับลดค่าไฟฟ้าได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น ต่อมาจึงใช้วิธีเปิดไฟทางเดินดวงเว้นดวงในเวลาหลัง 22.00 . แต่ค่าไฟฟ้าก็ยังลดลงไม่มาก

       แต่หลังจากที่ได้เข้าอบรมเรื่องโซลาร์เซลล์ ทำให้รู้ว่าราคาของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงมาก การดูแลง่าย อายุการใช้งานและระยะรับประกันนานถึงกว่า 20 ปี ซึ่งหากติดตั้งแล้วจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง 15-20% และหลังจากที่นำไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไปใช้งานได้เต็มที่ 100% จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 13,600 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นค่าไฟฟ้า 57,500 บาทต่อเดือน เลยมีความคิดจะนำมาใช้ในโครงการ โดยปรึกษากับทีมวิศวกร LPN  ถึงความเป็นไปได้ โดยปัจจุบันโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนชั้นบนสุดของอาคาร เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในอาคาร A และ B

       นอกจากติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว ทางโครงการยังต่อยอดสนับสนุนเรื่องลดโลกร้อน ด้วยการติดตั้ง EV charger แบบชาร์จเร็ว ใช้งบลงทุนประมาณ 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้พักอาศัยหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงรองรับรถพลังงานที่มีแนวโน้มจะมีผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ในโครงการมีเจ้าของร่วมใช้รถพลังงานไฟฟ้า 2 คัน และเชื่อว่าเมื่อในโครงการมี  EV charger จะทำให้ลูกบ้านตัดสินใจใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

       หลังจากโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนชั้นบนสุดของอาคาร A และ B แล้วนั้น เร็วๆ นี้ กำลังจะขยายผลไปยังอาคาร C และ D พร้อมกับโครงการลุมพินี เพลส พระราม 8 ที่ปัจจุบันได้นำเสนอผ่านการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปแล้ว คาดว่าใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ และมาร์เก็ตเพลส รังสิต-คลอง 1 ที่อยู่ระหว่างให้ทีมช่างและวิศวกรของ LPN ศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

       สำหรับโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา ผมหวังว่าจะเป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานให้ชุมชนอื่นนำไปใช้ได้ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดโลกร้อนและเป็นการนำพลังงานสะอาดมาใช้ ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนนั้นๆ อีกด้วยนายรักชัย กล่าวทิ้งท้าย

 

 

AO07192

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!