หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

07177 RISE 

RISE จับมือกับ Stanford Graduate School of Business

ผลักดันนวัตกรรมองค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        ในยุค Disruption ที่ความเร็ว คือ ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จ ได้ท้าทายการดำเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจ และเร่งสปีดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้ก้าวทันโลกด้วยนวัตกรรม ซึ่งกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร ก็คือ ความพร้อมของผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูง ที่จะเป็นแม่ทัพนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้ปักธงไว้ เพราะการสร้างนวัตกรรมองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรที่มี Mindset และทักษะที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการผลักดันให้ภูมิภาคเป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมองค์กรระดับโลก RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค ล่าสุดจับมือร่วมกับ Stanford Graduate School of Business ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Executive Corporation Innovation ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ในประเทศไทย

       นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ หรือหมอคิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง RISE กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ Stanford Graduate School of Business สถาบันการศึกษาที่เป็นอันดับหนึ่งในการสร้างนวัตกรของโลกมาแล้วมากมาย จะนำหลักสูตรนวัตกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูงมาเปิดสอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางกลยุทธ์และสร้างทักษะของผู้นำระดับโลก และพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ในยุคที่ ความเร็ว คือ ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จโดยจะมีบุคลากรจาก Stanford Graduate School of Business ทั้งหมด 3 ท่านเข้าร่วม ได้แก่  

       1. Yossi Feinberg, The Adams Distinguished Professor of Management and Professor of Economics ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันของ Stanford Ignite ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมระดับโลกที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

       2. Baba Shiv, Director, The Innovative Technology Leader ศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายเกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์เชิงประสาทวิทยาเพื่อศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เป็นผู้สอนคอร์สที่ Stanford GSB และสถาบันออกแบบ Hasso Plattner ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประกอบด้วย ‘The Frinky Science of the Mind’, ‘Scaling Design Thinking Globally’ และ ‘Crafting Interventions for Massive Change’ และมีประสบการณ์การสอนผู้บริหารทั่วโลก ในเรื่องการวางกลยุทธ์และการเป็นผู้นำที่สร้างนวัตกรรมในองค์กร

       3. Jonathan Levav, Co-director, Innovative Marketing for Strategic Advantage และ Faculty Director, Behavioral Lab ศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่สถาบันบัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีงานวิจัยที่โดดเด่นคือการตัดสินใจและทางเลือกของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยา

       โดยคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน พร้อมมาให้ความรู้กับผู้บริหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเข้มข้น ผ่านงานค้นคว้าวิจัยเคสตัวอย่างและเวิร์คชอปที่ให้ลงมือทำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ Executive Corporation Innovation ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย ในปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Stanford Graduate School of Business หลังจบหลักสูตร

       โปรแกรมนี้ RISE ร่วมออกแบบกับ Stanford GSB ให้เหมาะกับผู้นำและผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เราอยากให้ผู้บริหารทุกท่านได้กลับไปก็คือ สามารถจะเข้าถึงปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายในการสร้างนวัตกรรมองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่มานาน มีโอกาสได้สร้างสกิลใหม่ๆ ที่จำเป็น รวมถึงการวางโครงสร้างสำหรับการสร้างนวัตกรรมองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ การระดมไอเดีย การพัฒนาสินค้าและบริการ กลยุทธ์การตลาด ความเป็นผู้นำ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรภาพใหญ่

       การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการตอกย้ำภารกิจหลักของ RISE ที่ต้องการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เพิ่มขึ้น 1% โดย RISE เชื่อว่า เมื่อผู้นำองค์กรระดับผู้บริหารมี Mindset และ Skill set ที่พร้อมในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร จึงจะทำให้นวัตกรรมองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นผลลัพธ์สูงสุดที่เราอยากเห็นจากผู้บริหารที่จบจากหลักสูตร Stanford Graduate School of Business ของ RISE ในครั้งนี้นายแพทย์ศุภชัยกล่าวทิ้งท้าย

 

RISE Joins Hands with Stanford Graduate School of Business
Pushing Forward Organisational Innovation in Southeast Asia

       In an era of disruption, speed is a key success factor which has challenged the operations of government and business sectors and has accelerated the speed of organisational change using innovation. The key to driving organisational innovation is the preparedness of organisational leaders and high-level executives who are to become corporate commanders leading the organisation to its goals and vision. Successful organisational innovation starts from leaders with the correct mindset and skills. To advance the region to the center of innovation, RISE, a world-class organisation which strives to accelerate regional organisational innovation, has recently joined hands with Stanford School of Business in driving the Executive Corporation Innovation project during 27-29 August 2019 in Thailand.

       Dr. Supachai Pachariyanon or ‘Doctor Kid’, Chief Executive Officer and founder of RISE, said that it would be the first time that the Stanford Graduate School of Business, the world’s most innovative university, offered the Executive Programme on Corporate Innovation in Southeast Asia to ensure that executives are able to develop strategies, build the skills of world-class leader, and be ready to create change for the organisation in an era in which ‘speed is a key success factor’. Three faculty members of the Stanford Graduate School of Business will join the programme including:

       1. Yossi Feinberg, The Adams Distinguished Professor of Management and Professor of Economics Distinguished Professor of Management and Economics, Faculty of Business Administration at Stanford University and also the director of the Stanford Ignite Institute, a global innovation programme offered by Stanford University.

       2. Baba Shiv, Director, The Innovative Technology Leader Professor of Marketing with numerous outstanding writings about neuroeconomics to study and develop innovation, a course instructor at Stanford GSB and the Hasso Plattner Design Institute at Stanford University. His writings include ‘The Frinky Science of the Mind’, ‘Scaling Design Thinking Globally’ and ‘Crafting Interventions for Massive Change’. He has extensive experience in teaching executives around the world on strategic planning and becoming a leader who drives innovation in an organisation.

       3. Jonathan Levav, Co-director, Innovative Marketing for Strategic Advantage และ Faculty Director, Behavioral Lab Professor of Marketing at the Stanford Graduate School of Business with outstanding research on consumer decisions and choices using psychological testing tools.

       All the three faculty members are prepared to offer intense knowledge to executives in Southeast Asia through research, case studies, and workshops which provide hands-on experience in order to drive the Executive Corporation Innovation which will be held in Thailand in late August this year. Students will receive a certificate from Stanford Graduate School of Business after the programme.

       RISE has designed this programme with Stanford GSB to be suitable for leaders and corporate executives who want to create real innovation. What we want every executive to acquire is the ability to tap into the  problems and overcome challenges in creating organisational innovation, especially for organisations that have been in existence for a long time to have an opportunity to create new skills that are necessary as well as the ability to structure organisational innovation whether by formulating strategies, brainstorming ideas, developing products, services, and marketing strategies, building leadership skill, and creating corporate culture in order to drive organisational innovation in the big picture.

       “The programme reinforces RISE’s core mission to increase the GDP of Thailand and Southeast Asia by one percent. RISE believes that when executive-level leaders have the right mindset and skill set for the creation and development of organisational innovation, the innovation will become a reality, which is the ultimate outcome that we want to see from the executives who complete RISE’s Stanford Graduate School of Business programme.”, concluded Dr. Supachai Pachariyanon.

 

 

AO07177

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!