หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET25รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2562
 
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 33.61 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTTEP         547,365,271.50    581,404,982.00    1,128,770,253.50     -34,039,710.50        18.82
 
PTT           327,027,925.00    401,198,250.00      728,226,175.00     -74,170,325.00        12.25
 
PTTGC         301,212,704.00    414,130,361.50      715,343,065.50    -112,917,657.50        22.89
 
SCC           412,150,172.00    293,144,480.00      705,294,652.00     119,005,692.00        28.16
 
BDMS          281,631,249.00    254,604,275.00      536,235,524.00      27,026,974.00        34.13
 
BBL            59,473,600.00    418,562,000.00      478,035,600.00    -359,088,400.00        35.15
 
KBANK         297,682,530.00    175,498,050.00      473,180,580.00     122,184,480.00        42.76
 
IVL           170,951,175.00    276,986,872.50      447,938,047.50    -106,035,697.50        22.38
 
CPALL         181,817,994.75    249,111,425.00      430,929,419.75     -67,293,430.25        30.68
 
AOT           209,056,562.50    164,968,168.00      374,024,730.50      44,088,394.50        23.94
 
SCB           172,485,086.00    187,612,525.50      360,097,611.50     -15,127,439.50        22.28
 
ADVANC        201,997,117.00    119,203,150.00      321,200,267.00      82,793,967.00        24.98
 
KTC           151,780,175.00    163,554,600.00      315,334,775.00     -11,774,425.00        27.51
 
EA            238,127,500.00     71,104,750.00      309,232,250.00     167,022,750.00        18.74
 
INTUCH        214,505,904.00     94,292,250.00      308,798,154.00     120,213,654.00        33.59
 
GULF          178,548,589.00    128,015,785.00      306,564,374.00      50,532,804.00        22.24
 
CBG           106,293,975.00    171,523,430.50      277,817,405.50     -65,229,455.50        17.22
 
CPN           151,324,100.00    122,819,825.00      274,143,925.00      28,504,275.00        44.18
 
IRPC           88,249,691.55    174,283,865.00      262,533,556.55     -86,034,173.45        20.42
 
TOP           119,814,328.50    141,567,910.00      261,382,238.50     -21,753,581.50        16.98
 
MTC           159,052,900.00     67,080,637.00      226,133,537.00      91,972,263.00        28.90
 
SAWAD         114,339,800.00    101,601,200.00      215,941,000.00      12,738,600.00        15.78
 
KTB            76,545,751.70    137,680,750.50      214,226,502.20     -61,134,998.80        10.68
 
STEC          144,716,765.00     58,945,480.00      203,662,245.00      85,771,285.00        28.80
 
DTAC          104,761,569.00     86,497,450.00      191,259,019.00      18,264,119.00        43.01
 
TU             93,014,390.00     97,252,095.00      190,266,485.00      -4,237,705.00        61.06
 
TRUE          138,430,746.80     44,002,305.00      182,433,051.80      94,428,441.80        27.61
 
GLOW          130,616,975.00     44,441,145.25      175,058,120.25      86,175,829.75        39.49
 
EGCO           74,250,502.00     96,902,320.00      171,152,822.00     -22,651,818.00        28.92
 
TISCO          18,834,350.00    148,809,373.00      167,643,723.00    -129,975,023.00        25.13
 
CPF            61,453,732.75     99,935,035.00      161,388,767.75     -38,481,302.25        22.16
 
LH            101,523,375.40     49,767,810.00      151,291,185.40      51,755,565.40        34.06
 
BTS            99,022,473.70     40,864,400.00      139,886,873.70      58,158,073.70        32.57
 
BANPU          79,494,268.40     58,956,840.00      138,451,108.40      20,537,428.40        32.30
 
MINT           58,604,712.50     76,694,975.00      135,299,687.50     -18,090,262.50        28.47
 
BEC            79,442,936.00     47,144,800.00      126,587,736.00      32,298,136.00        16.09
 
TMB            16,919,160.00     90,344,178.00      107,263,338.00     -73,425,018.00        18.40
 
TCAP           48,667,484.00     58,428,393.75      107,095,877.75      -9,760,909.75        40.45
 
BH             26,750,182.00     75,881,250.00      102,631,432.00     -49,131,068.00        40.28
 
RATCH          44,982,875.00     57,265,675.00      102,248,550.00     -12,282,800.00        51.98
 
CENTEL         41,749,918.00     59,645,200.00      101,395,118.00     -17,895,282.00        30.98
 
HMPRO          43,302,589.90     56,629,260.00       99,931,849.90     -13,326,670.10        22.52
 
BJC            48,721,975.00     49,415,491.25       98,137,466.25        -693,516.25        27.68
 
CKP            53,008,845.00     39,003,575.00       92,012,420.00      14,005,270.00         6.70
 
BEM            44,360,401.60     40,724,666.00       85,085,067.60       3,635,735.60        17.08
 
DELTA          25,440,520.50     58,940,150.00       84,380,670.50     -33,499,629.50        48.34
 
SPALI          60,012,646.00     20,337,104.60       80,349,750.60      39,675,541.40        15.95
 
VGI            41,619,385.00     38,403,285.00       80,022,670.00       3,216,100.00        25.25
 
SPRC           50,060,400.00     26,796,090.00       76,856,490.00      23,264,310.00        35.87
 
BCH            24,670,930.00     47,758,920.00       72,429,850.00     -23,087,990.00        28.72
 
ORI            29,691,635.00     31,432,395.00       61,124,030.00      -1,740,760.00        23.95
 
GPSC           38,206,875.00     16,554,350.00       54,761,225.00      21,652,525.00        14.38
 
BGRIM          44,343,450.00     10,160,325.00       54,503,775.00      34,183,125.00         6.46
 
RS             31,686,060.00     16,407,490.00       48,093,550.00      15,278,570.00        10.94
 
ESSO           33,195,040.00     13,704,430.00       46,899,470.00      19,490,610.00        14.43
 
DDD            24,379,392.75     21,621,169.00       46,000,561.75       2,758,223.75         6.63
 
KKP            13,762,650.00     31,569,967.00       45,332,617.00     -17,807,317.00         7.28
 
COM7           25,862,200.00     18,317,770.00       44,179,970.00       7,544,430.00        11.90
 
AMATA          16,134,060.00     22,145,340.00       38,279,400.00      -6,011,280.00        10.76
 
BCP            24,059,512.50     13,840,225.00       37,899,737.50      10,219,287.50        12.96
 
OSP            13,433,249.50     22,626,425.00       36,059,674.50      -9,193,175.50         5.19
 
PTG            24,289,640.00      8,699,300.00       32,988,940.00      15,590,340.00         7.67
 
KCE            19,293,224.00     13,032,975.00       32,326,199.00       6,260,249.00         7.92
 
WHA             8,436,997.88     23,413,400.00       31,850,397.88     -14,976,402.12         8.92
 
LPN            27,535,920.00      2,675,195.00       30,211,115.00      24,860,725.00        29.42
 
ERW             1,616,754.25     24,995,830.00       26,612,584.25     -23,379,075.75        22.57
 
AU              4,265,435.00     21,888,987.00       26,154,422.00     -17,623,552.00        13.81
 
THAI            3,419,019.00     22,418,690.00       25,837,709.00     -18,999,671.00         8.02
 
MAJOR          16,738,775.00      8,130,350.00       24,869,125.00       8,608,425.00        10.92
 
PLANB           8,822,771.00     15,410,695.00       24,233,466.00      -6,587,924.00        19.44
 
ROBINS         10,105,900.00     13,254,795.25       23,360,695.25      -3,148,895.25        21.68
 
CK             15,993,865.00      6,934,350.00       22,928,215.00       9,059,515.00        12.16
 
SGP             8,074,360.00     14,412,035.00       22,486,395.00      -6,337,675.00         8.48
 
GLOBAL          8,828,160.00     10,803,790.00       19,631,950.00      -1,975,630.00        11.38
 
STPI           18,249,515.00        543,795.00       18,793,310.00      17,705,720.00         8.13
 
AAV            13,768,564.00      4,851,540.00       18,620,104.00       8,917,024.00        15.20
 
HANA           10,954,875.00      7,418,650.00       18,373,525.00       3,536,225.00        14.24
 
AP              9,328,553.15      9,001,200.00       18,329,753.15         327,353.15        27.74
 
BEAUTY          6,455,705.00     11,317,555.00       17,773,260.00      -4,861,850.00         6.48
 
CHG             5,598,705.20     11,432,746.00       17,031,451.20      -5,834,040.80        12.20
 
VNT             6,809,820.00     10,013,655.00       16,823,475.00      -3,203,835.00        15.40
 
SISB            6,218,545.00     10,536,360.00       16,754,905.00      -4,317,815.00        10.44
 
BPP             7,707,710.00      8,756,760.00       16,464,470.00      -1,049,050.00        14.14
 
JAS             7,961,140.50      8,332,355.00       16,293,495.50        -371,214.50        30.39
 
QH             10,515,560.00      5,624,049.72       16,139,609.72       4,891,510.28         4.20
 
TOA             6,874,931.25      7,576,300.00       14,451,231.25        -701,368.75         7.02
 
AEONTS          6,798,550.00      7,401,614.00       14,200,164.00        -603,064.00        21.37
 
PRM             7,749,395.00      4,456,055.00       12,205,450.00       3,293,340.00        11.57
 
TQM             8,720,600.00      3,276,739.00       11,997,339.00       5,443,861.00         2.48
 
BLA            10,292,395.00      1,413,200.00       11,705,595.00       8,879,195.00        17.49
 
MEGA            4,826,225.00      6,673,925.00       11,500,150.00      -1,847,700.00         5.63
 
TPIPP           4,800,440.00      6,677,670.00       11,478,110.00      -1,877,230.00        10.22
 
SIRI            9,986,235.50      1,055,150.00       11,041,385.50       8,931,085.50        20.78
 
KGI             2,127,480.00      8,569,356.00       10,696,836.00      -6,441,876.00        14.63
 
STA             6,921,028.50      3,747,230.00       10,668,258.50       3,173,798.50         7.09
 
THANI           2,964,785.00      7,414,560.00       10,379,345.00      -4,449,775.00         8.77
 
GUNKUL          5,132,670.00      4,927,244.00       10,059,914.00         205,426.00         9.79
 
TTW             8,125,830.00      1,817,130.00        9,942,960.00       6,308,700.00        13.55
 
WORK            6,362,700.00      3,575,110.00        9,937,810.00       2,787,590.00         6.81
 
TASCO           6,929,792.70      2,944,020.00        9,873,812.70       3,985,772.70        24.11
 
--อินโฟเควสท์
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!