หมวดหมู่: CSR

07160 กคช 

กคชร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR ‘คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติครั้งที่ 2

        การเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 จัดกิจกรรม CSR คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมาโดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

       เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ‘คิดจะพักคิดรักษ์ธรรมชาติครั้งที่ 2 โดยนำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ที่รับฟังข่าวสารการเคหะแห่งชาติผ่านรายการลูกทุ่งมหานคร F.M.95 เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากพืชด้านการเกษตร และเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรพืชที่หายากพืชที่ถูกรุกรานและพืชใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเรียนรู้ชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่างๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำขนมดอกจอกและข้าวแต๋น รวมทั้งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ชมไก่ฟ้าพญาลอ กิจกรรมเดินป่าเพื่อได้รู้จักชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่างๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมดูดาวในยามค่ำคืน

 

 

AO07160

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!